Forslag til Lokalplan nr. 166 i høring

8. juni 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj et forslag til Lokalplan nr. 166 for et område omkring Den Polske Hangar nordvest for Måløv

Hangaren ligger i den del af den nu nedlagte Flyvestation Værløse, som hører til Ballerup Kommune. Furesø Kommune offentliggør samtidig en tilsvarende lokalplan for et nyt bolig- og erhvervsområde lige nord for kommunegrænsen.   

Kommunalbestyrelsens planforslag åbner mulighed for, at den erhvervsmæssige anvendelse af området omkring hangaren kan fortsætte, samt at Bringevej kan opgraderes som vejadgang til det nye byudviklingsområde omkring Sydlejren. 

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. juni 2016 og er i offentlig høring frem til den 28. august 2016. 

Der afholdes fælles borgermøde om begge kommuners planforslag tirsdag den 14. juni 2016, kl. 19.30 i kulturhuset Galaksen, Bymidten 48, i Værløse. 
Efter sommerferien vil Ballerup Kommune torsdag den 18. august 2016 holde et lokalt møde. Tidspunkt og sted for dette møde vil blive annonceret senere.  

Se planforslaget her (åbner i nyt vindue)

Se Furesø Kommunes lokalplan (åbner i nyt vindue)

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal sendes til os senest den 28. august 2016, enten via høringsportalen (åbner i nyt vindue) eller til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup, så de er os i hænde inden fristens udløb.