Nu gøres Kratvej mere sikker

9. marts 2016

Krydsningen ved Måløv Kirke bliver mere tryg med brostensbelægning, indsnævring og fodgængerfelt

Der kommer nu bedre forhold ved den trafikale flaskehals på Kratvej ved Måløv Kirke. Det står  fast, efter et flertal i Ballerup Kommunalbestyrelse på sit seneste møde godkendte en indstilling fra Center for By, Erhverv og Miljø.

Mange borgere har oplevet krydsningen af Kratvej ved kirken som utryg – ikke mindst mange skolebørn og deres forældre i morgenmyldretiden, hvor børnene skal i skole.

Fik støtte på borgermøde
På et borgermøde i februar blev Måløvs borgere præsenteret for tre trafikale forslag, hvor der var stor tilslutning til det forslag, der nu også er vedtaget.
 
Der vil blive udlagt brosten på strækningen fra den vestlige side af Liljevangsvej og forbi den nordlige indkørsel til skolen. Hele brostenstrækningen vil ligge på en hævet flade med ramperne udført i asfalt.

Ventes færdigt til november
Samtidig etableres indsnævringsheller, der skal fungere som busperron, plus et fodgængerfelt og et såkaldt torontoanlæg – et trafiklys, der konstant blinker gult ved fodgængerfeltet.

Trafiksikringen kan foretages inden for de 3,6 mio. kr., der allerede er bevilget. Arbejdet forventes sat i gang til august og færdigt til november.