Ny struktur for dagtilbudsområdet fra 1. august

12. maj 2016

Strukturen skal sikre ét samlet dagtilbud af høj kvalitet i Ballerup Kommune til gavn for børnene fra 0-5 år.

Ny struktur for dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune fra 1. august 2016
De fem distriktsinstitutioner fra 1. august 2016.

  • Distrikt Måløvhøj
  • Distrikt Skovvejen
  • Distrikt Skovlunde
  • Distrikt Baltorp
  • Distrikt Hedegården

Hver af disse distriktsinstitutioner består af 3 - 8 afdelinger. Distriktsinstitutionen ledes af en distriktsleder og afdelingerne af pædagogiske ledere.

Ansættelsesforløbet af de fire distriktsledere på dagtilbudsområdet er nu afsluttet. 
I de fire nye distrikter bliver distriktslederne:

Jette Bugge Hansen i Måløvhøj. Jette er i dag distriktsleder i distrikt Østerhøj.
Susanne Froberg i Skovvejen. Susanne er i dag børnehusleder i Børnehuset Nord- og Sydpolen.
Lene Thorning i Baltorp. Lene er i dag distriktsleder i distrikt Rugvænget.
Merete Klepp i Skovlunde. Merete er i dag klyngeleder i København, Nørrebro.
 
Anette Lykke fortsætter i Hede-/Magleparken som distriktsleder.
Der er pladsgaranti i distriktet. Ved indskrivning vil det stadig være muligt at søge om plads på de ønskede afdelinger i distriktet. Ved anvisning af en plads i distriktsinstitutionen tages så vidt muligt hensyn til, at søskende tilbydes plads i samme afdeling.
Ballerup Kommune har en ambition om én sammenhængende indsats for 0-25-års-området i kommunen, illustreret med denne figur:

Den nye organisering skal understøtte samarbejdet om børnene ved at danne de samme distrikter på dagtilbudsområdet som på skoleområdet. Det fremmer muligheden for koordinering og lægger eksempelvis op til strukturerede brobygningsforløb mellem dagtilbud og skole for børnene. Formålet med den nye struktur er at:

  • Styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud
  • Styrke det nødvendige samarbejde om børnene i et 0-25-års-perspektiv
  • Give de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på personaleledelse
  • Sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis med sideordnede kolleger og nærmeste leder
  • Sikre økonomisk robusthed.