Omlægning af busruter og vejarbejde på Kratvej

19. juli 2016

Fra den 25. juli til den 17. oktober bliver busruterne 147, 157 og 835 midlertidigt omlagt.

Busruterne nr. 147, 157 og 835 omlægges midlertidigt ved Kratvej i Måløv.
Der sker ingen ændringer i køreplanerne.
På den omlagte strækning benyttes de eksisterende stoppesteder.

Busserne kører normalt ad Kratvej, men fordi skolevejen på Kratvej skal gøres mere sikker, bliver de tre ruter midlertidigt omlagt. 

Der bliver lavet ny brostensbelægning, som sænker bilernes hastighed, indsnævringsheller/busperroner og et fodgængerfelt med gult blink.

Du kan læse mere om omlægningerne her.