Orientering om udlægning af ny belægning på cykelsti

26. juli 2016

Fra uge 30 - uge 44 asfalteres cykelstien på strækningen langs Måløv Byvej – Ballerup Byvej - Skovlunde Byvej.

Ballerup Kommune, Center for By, Erhverv og Miljø, udlægger i perioden;

fra uge 30 til slutningen af uge 37  ny belægning på cykelsti i dagtimerne fra Kildedalsvej, Måløv Byvej – Skovlunde Byvej, i indadgående retning mod Herlev kommunegrænsen.

Fra uge 37 til slutningen af uge 44 udlægges der ny belægning i dagtimerne i udadgående retning, langs Skovlunde Byvej mod Kildedalsvej, Måløv Byvej.

Formålet med asfalteringen er, at sikre større trafiksikkerhedsmæssig komfort samt forøge vejens levetid.

Udlægning af nyt slidlag sikrer, at den nuværende belægning bremses i sin nedbrydning.

Det vil for borgere og brugere af strækningerne betyde, at:

  • arbejdet i udførelsesperioden kan medføre mindre gener for cyklister og gående.
  • der kan forekomme mindre støj – og støvgener under arbejdets udførsel.
  • borgere og brugere ikke hindres i adgangsforhold til de beliggende ejendomme
  • eksisterende kørselsforhold forventes opretholdt i hele arbejdets periode, men brugere af cykelsti vil under arbejdets udførsel kunne forventes henvist til modsatte cykelsti.

Inden asfaltarbejdet påbegyndes, skiltes strækningerne ned etapevis.

Vi vil meget værdsætte, at der vises hensyn til vores folk, så arbejderne kan udføres sammenhængende. Skiltning foretages løbende og opstilles ca. 24-48 timer før de er gældende.

Ballerup Kommune forbeholder sig ret til at foretage justeringer til ovennævnte tidsplan i tilfælde af kraftig regn, andet vejrlig o. lign. I så fald vil dette løbende blive meldt ud.

Arbejdet udføres af Ballerup Kommunens entreprenør ved navn; Gundsø Entreprenør Forretning A/S.

Skulle der undervejs være spørgsmål til arbejdet, kan der rettes direkte henvendelse til Jesper Nobel Vesterlyng, tlf. 30 37 33 21, idet han på bygherres vegne er ansvarlig for opgaven.