Værdighedspolitik for ældrepleje vedtaget

28. juni 2016

Ballerup Kommune har nu fået en politik for værdig ældrepleje. Politikken er blevet til i dialog med blandt andre borgere og pårørende

Hvilke visioner og værdier skal ligge til grund for ældreplejen i Ballerup Kommune? Det spørgsmål blev stillet tilbage i februar måned, da Ballerup Kommune inviterede alle interesserede til workshop i forbindelse med udarbejdelsen af en værdighedspolitik for ældreplejen i kommunen.

De mange input, meninger og synspunkter er nu blevet gennemgået, og værdighedspolitikken ligger nu klar i sin endelige form.

Læs: Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune (åbner i nyt vindue)

- Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget med gode og kvalificerede input til den endelige værdighedspolitik. Jeg er stolt af resultatet, det er blevet en god og anvendelig politik, som både borgerne og vores ansatte kan ”læne sig op ad” og bruge som værktøj i deres arbejde, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune Lolan Ottesen.

- Ældreområdet er et centralt velfærdsområde, som berører mange. Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer fokus på de vigtigste pejlemærker og indsatser på området, og det vil politikken hjælpe til med, siger Lolan Ottesen.

Fem temaer
Politikken har fem overordnede temaer, og de dækker over livskvalitet, selvbestemmelse, samarbejde og sammenhæng, det gode måltid, og en værdig død. Indsatserne, som sættes i gang i forbindelse med politikken, vil kommunen løbende følge op på.

Baggrunden for udarbejdelsen af en værdighedspolitik er Finansloven for 2016. Den forpligter alle landets kommuner til at træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik.

Hent printvenlig udgave af Værdighedspolitikken