Børne- og Ungerådgivning

Hovedopgaver: 

  • Myndigheds- og rådgivningsopgaver i forhold til familier med børn og/eller unge med særlige behov
  • Koordinering og den særlige indsats på ungeområdet (SSP, ungdomspensionen mv.)
  • Koordinering af specialområdet med almenområdet
  • Faglig og pædagogisk udvikling med inkluderende indsatser

 

Direktør
Anne Vang
4477 3001
anr3@balk.dk
 
Centerchef
Lone Junge Marcussen
4477 2045
lma1@balk.dk
 
Afsnitsleder, Socialafsnittet
Vakant

Afsnitsleder, PPR-afsnittet
Anette Kureer
4046 1604
akur@balk.dk
 
Afsnitsleder, Ungeindsatser
Erik Hansen
4477 3205
eha@balk.dk

 

Institutioner:

  • Ballerup Familiehus
  • Ungdomspensionen
  • Ungerådgivning

 

Kontakt

Center for børne-
og ungerådgivning

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail