Økonomi og Styring

Hovedopgaver

  • Drift og udvikling af de samlede budget-, opfølgnings- og regnskabsopgaver
  • Support til de udførende enheder – centrale og decentrale
  • Indkøb, udbud og kontraktstyring
  • Skat og opkrævning
  • Boligstøtte, lån til ejendomsskat og indskudslån

Direktør
Carsten Riis
4477 2871
cri1@balk.dk

Chef
Jens Vedel Jørgensen
2465 0747
jvj@balk.dk

Udbud og Kontraktstyring
Indkøbschef
Mette Kongsgaard
2522 8162
met@balk.dk

Budget og Analyse
Afsnitsleder
Irene Witthøft
2343 8928
irew@balk.dk

Regnskab og Support
Afsnitsleder   
Allan Søndergaard      
4477 2230
ano@balk.dk

 

Afsnit

  • Udbud og Kontraktstyring
  • Budget og Analyse
  • Regnskab og Support

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail