Politisk Sekretariat

Hovedopgaver

  • Sekretariatsbetjening af borgmester, kommunalbestyrelse, økonomiudvalg og de stående udvalg.
  • Sekretariatsbetjening af direktion og chefgruppe
  • Sekretariat for Husleje- og beboerklagenævn
  • Intern Juridisk rådgivning
  • Køb og salg af kommunale ejendomme og arealer
  • Udarbejdelse af kommunens lejekontrakter
  • Afvikling af valg
  • Internationalt område
  • Kommunikation

Kommunaldirektør 
Eik Møller
4477 2901
eimo@balk.dk

Chef    
Mette Brinch
2069 1315
meb1@balk.dk

Juridisk kontor               
Chefjurist
Inger Krogh-Jensen
4477 2881
ikj@balk.dk

Juridisk konsulent
Jane Skovbo
4477 2880
jsb@balk.dk

Juridisk konsulent
Lars Juul Hansen
4477 3617 
lah1@balk.dk

Køb/salg af fast ejendom
Bo Clausen      
4477 2380
boc@balk.dk

Kommunikation
Kommunikationskonsulent
Lasse Munkholm
4477 2629
lamu@balk.dk

Kommunikationskonsulent
Lotte Raabo Larsen
5118 5593
lot1@balk.dk

Kommunikationskonsulent
Julie Bundgaard
4477 1656
jub1@balk.dk

Kontakt

Politisk Sekretariat

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail