Social og Sundhed

Hovedopgaver

Sundhedsområdet:

 • Drift og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for borgere i Ballerup
 • Samarbejdet med det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen

Voksen Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet:

 • Råd, vejledning og visitation til voksne borgere med handicap, psykisk sygdom, misbrug eller særlige sociale problemer
 • Drift og udvikling af dag-, døgn-, specialundervisningstilbud til voksne indenfor handicap, psykiatri og misbrugsområdet

Visitation:

 • Personlig og praktisk hjælp
 • Hjemmesygepleje
 • Plejebolig, midlertidige pladser og ældrebolig
 • Den koordinerende visitation ved udskrivelser fra hospitalerne samt hjælpemiddelområdet.

Pleje og Omsorg:

 • Drift og udvikling af den kommunale hjemmepleje
 • 7 plejecentre
 • Den kommunale genoptræningsindsats
 • Aktivitetscenter for ældre

 

Direktør
Mette Vaaben Mortensen
4477 2803
mvm@balk.dk

Centerchef
Eva Borg
2083 8700
evbo@balk.dk

Handicap og Psykiatri
Handicap og psykiatrichef Vivi Lauritsen
4477 6252
vla@balk.dk

Staben
Stabschef  
Pernille Bruun-Guassora (pebr)
2146 0222
pebr@balk.dk   

Pleje og Omsorg
Pleje og omsorgschef  
Susanne Bettina Jørgensen
4477 3077
sbe@balk.dk

Myndighed og hjælpemidler/visitation
Afsnitsleder  
Dora Fog
7230 9550
drf@balk.dk

Enheder

 • Plejecenter Sønderhaven
 • Plejecenter Egely
 • Plejecenter Kirstinehaven
 • Plejecenter Lundehaven
 • Plejecenter Rosenhaven
 • Plejecenter Lindehaven
 • Plejecenter Toftehaven
 • Hjemmeplejen Ballerup
 • Parkhuset
 • Køkken Ballerup
 • Visitation
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemiddeldepot
 • SHS team
 • Forebyggelsesenhed
 • Tandplejen
 • Sundhedsplejen
 • Træning og aktivitet
 • Måløvgård
 • Misbrugscenteret Brydehusvej
 • Stokholtbuen/Torvevej
 • Center for voksne med særlige behov
 • Socialpsykiatrien
 • Botilbud Sønderhaven
 • Social vejledning
 • Staben

Kontakt

Center for Social og
Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail