Social og Sundhed

Hovedopgaver

Sundhedsområdet:

 • Drift og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for borgere i Ballerup
 • Samarbejdet med det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen

Voksen Handicap, Psykiatri og Misbrugsområdet:

 • Råd, vejledning og visitation til voksne borgere med handicap, psykisk sygdom, misbrug eller særlige sociale problemer
 • Drift og udvikling af dag-, døgn-, specialundervisningstilbud til voksne indenfor handicap, psykiatri og misbrugsområdet

Visitation:

 • Personlig og praktisk hjælp
 • Hjemmesygepleje
 • Plejebolig, midlertidige pladser og ældrebolig
 • Den koordinerende visitation ved udskrivelser fra hospitalerne samt hjælpemiddelområdet.

Pleje og Omsorg:

 • Drift og udvikling af den kommunale hjemmepleje
 • 7 plejecentre
 • Den kommunale genoptræningsindsats
 • Aktivitetscenter for ældre

 

Direktør
Mette Vaaben Mortensen
4477 2803
mvm@balk.dk

Centerchef
Eva Borg
4477 2921
evbo@balk.dk

Handicap og Psykiatri
Handicap og psykiatrichef Vivi Lauritsen
4477 2959
vla@balk.dk

Staben
Stabschef  
Vakant   

Pleje og Omsorg
Pleje og omsorgschef  
Susanne Bettina Jørgensen
4477 3077
sbe@balk.dk

Myndighed og hjælpemidler/visitation
Afsnitsleder  
Dora Fog
4477 6071
drf@balk.dk

Sundhed og forebyggelse
Sundhedschef
Tina R. Køtter
Tlf. nr. 41751246
trk@balk.dk

Afsnit

 • Handicap og Psykiatri
 • Social Vejledning
 • Pleje og Omsorg
 • Afdelingen for hjælpemidler og visitation
 • Økonomistyring
 • Support og Udvikling
 • Sundhedsstrategisk afsnit
 • Sundhedsplejen
 • Træning og aktivitet
 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail