Beskæftigelse og Borgerservice

Hovedopgaver

  • Beskæftigelsesområdet (Jobcentret)
  • Kontrolgruppen
  • Pas og kørekort
  • Pladsanvisning/økonomisk friplads
  • Ydelser, dagpenge og pension
  • Folkeregister, sygesikring og vielser
  • Skat og opkrævning
  • Boliganvisning
  • Boligstøtte, lån til ejendomsskat og indskudslån

 

Direktør
Mette Mortensen
4477 2803
mvm@balk.dk

 

Chef     
Vakant
4477 2000
borger@balk.dk

 

Jobcentret
Jobcenterchef
Ina Stevenius Ringsdal
4477 6510
inri@balk.dk

 

Kontaktcenter
Afsnitsleder 
Torben Bille
4477 2480
tob@balk.dk

 

Ydelser & Kontrolgruppen
Afsnitsleder
Claus Mercebach
4477 3472
cme@balk.dk

Kontakt

Center for
Beskæftigelse
og Borgerservice

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail