Corona-ophold i kolonihaver

Erhvervsstyrelsen har henvendt sig til kommunerne med information om, at det er muligt at åbne for flere kortere ophold kolonihaver i vinterhalvåret end i dag grundet situationen med coronavirus. En henvendelse der også har været omtalt på sociale medier.
 
Ballerup Kommune har vurderet henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen i forhold til de gældende sundhedsfaglige aspekter med et højt smitteniveau lokalt og i de omkringliggende kommuner. 
 
Ballerup Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det er ikke en anbefaling, at borgerne generelt skal søge væk fra deres boliger for at undgå smitte.
 
Ballerup Kommune vurderer ikke, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at tilbyde vinterophold i kolonihaver af følgende grunde: 
 
De fleste kolonister i Ballerup Kommune bor ikke i kommunen. Så en tilladelse til ophold i kolonihaver på grund af corona vil bringe flere smittekilder til kommunen.
 
Mange kolonihavehuse er ikke egnede til vinterophold og giver dårligere mulighed for hygiejne, afstand og selvisolation inde for husstanden end kolonisternes helårsbolig gør.
 
Alle borgeres hjemkommuner er allerede forpligtede til at tilbyde isolationsfaciliteter til deres egne smittede borgere ved behov. Derfor er ophold i Ballerup Kommunes kolonihaver ikke er et nødvendigt tilbud.
 
Tilladelse til ophold i kolonihaver i vinterhalvåret på grund af corona vil potentielt blande borgere, der skal i selvisolation, fordi de er smittede, med borgere der ønsker at undgå smitte.   
 
Ballerup Kommune bemærker endvidere, at ønsket om selvisolation i en kolonihave er ikke et sagligt hensyn efter planloven, og kommunen vurderer ikke, at der findes lovhjemmel til at tillade øget ophold i en kolonihave med begrænsning af smittefare som begrundelse.