Coronapas

Myndighederne har besluttet at indføre krav om coronapas i dele af samfundet. Det betyder, at personer på 15 år eller derover skal vise coronapas på udvalgte steder. 

Her kan du se, hvor du skal vise coronapas

Sundhedsmyndighederne stiller krav om coronapas for besøgende på plejehjem og botilbud. Følgende grupper er dog undtaget:

  • Børn under 15 år
  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Sådan får du gyldigt coronapas

Coronapasset er gyldigt, hvis du er færdigvaccineret eller har fået første vaccinedosis for mindst 14 og højst 42 dage siden.
Du har også gyldigt coronapas med en negativ PCR-test, der er højst 96 timer gammel eller en hurtigtest, der er højst 72 timer gammel.

Tidligere smitte giver også gyldigt coronapas – men varigheden af immunitet er nedsat, så tidligere smitte fremover giver gyldigt coronapas fra 14 dage efter en positiv PCR-test til 6 måneder efter.

Har du ikke benyttet dit coronapas i lang tid, skal du logge ind med NemID første gang.
 

Fritagelse for coronapas

Borgere, der af sundhedsfaglige årsager ikke kan eller bør få foretaget COVID-19 test (både PCR- og hurtigtest) er dog undtaget for kravet om at vise coronapas. Er man undtaget for coronapas kan man henvende sig fysisk til Borgerservice på Ballerup Rådhus og få udstedt dokumentation for undtagelsen. 

 

SOCIALE MEDIER