Daginstitutioner og dagplejen

Indholdet er opdateret den 4. februar.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at klassefester og børnefødselsdage aflyses. Det sker for at forebygge spredning af smitte med coronavirus.

Anbefalingen gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Læs mere på Børne-og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det fortsat er forsvarligt at holde dagtilbud åbne i hele landet. Det betyder, at I fortsat kan få passet jeres børn.

Overvej om I kan holde jeres børn hjemme 

For at holde smitten nede opfordrer vi de af jer, der har mulighed for det, til at holde jeres børn hjemme i en kortere eller længere periode. 

Alle forældre skal bære mundbind, når børnene afleveres og hentes indendørs.

Hvis du har spørgsmål, så henvend dig gerne til den pædagogiske leder i dit børnehus.

Du kan måske få dagpenge til at passe dit barn under 14 år pga. COVID-19, hvis dit barn enten:
 
• er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
• selv er smittet med COVID-19.
 
Det gælder foreløbig i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.
 
Du skal dokumentere, at barnet er hjemsendt, når du søger om dagpenge. Hvis dit barn bliver hjemsendt, får du et brev fra os i forbindelse med hjemsendelsen, som du kan bruge som dokumentation. 
 

På grund af corona-situationen har der siden foråret været ekstra fokus på hygiejne og grundig rengøring. Situationen er løbende blevet fulgt og vurderet, og der er politisk enighed om at øge rengøringsniveauet i vintermånederne.

Det betyder, at alle kontaktflader bliver rengjort en ekstra gang dagligt i vores dagtilbud. 

Det er blandt andet toiletter, håndvaske, borde, håndtag, gelændere og kontakter, der får en ekstra tur med rengøringsmidlerne.

Den ekstra rengøring trådte i kraft mandag den 19. oktober.

Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer, der tyder på coronavirus, eller er smittet?

Vi har lavet et skema, så forældre nemt kan se, hvad de skal gøre, hvis deres barn har symptomer eller er smittet med coronavirus.

Hvis du ikke kan læse skemaet så findes det også som FAQ her:

FAQ - Retningslinjer for håndtering af coronavirus - til forældre med børn i dagtilbud

Hvis du har spørgsmål til dagtilbuddets håndtering af coronavirus, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen.

Læs evt mere i denne folder fra Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Hvordan håndterer dagtilbuddet smittede børn eller voksne?

Når der bliver konstateret smitte i en af vores dagtilbud, følger vi myndighedernes retningslinjer. 

Det betyder, vi kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger for håndtering af smitte i det konkrete tilfælde.  

De nære kontakter til den/de smittede bliver kontaktet, og de får besked om, hvordan de skal forholde sig.

Da smitte med coronavirus bliver betragtet som en følsom personoplysning, oplyser vi ikke navnet på den eller de smittede.

Får jeg besked, hvis der er smittede i dagtilbuddet?

Ja, du får besked, hvis dit barn regnes for en nær kontakt til den smittede.

Som udgangspunkt er nære kontakter børn og voksne, der går i stue med den smittede. Men det konkrete tilfælde afgør, hvem der er nære kontakter. 

Vi sender ikke en generel besked ud, hvis der er smittetilfælde i dagtilbuddet. Så hvis du ikke hører noget, skal du regne med, at smittetilfældet ikke vedrører dit barn.  

Hvem er nære kontakter til en smittet?

Sundhedsstyrelsen har samlet svar på nogle af de spørgsmål, du kan have, hvis du er nær kontakt til en person smittet med coronavirus. 

Du kan blandt andet læse om, hvem der betegnes som nær kontakt, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt med mere.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

 

Politikerne i Ballerup Kommune følger myndighedernes anbefalinger for at nedbringe smitten. 

Alle forældre skal derfor bruge mundbind indendørs ved aflevering og afhentning af børn i vores dagtilbud.

Må børn rejse til udlandet?

Se Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledninger her

Hvad sker der, hvis vi tager på en unødvendig rejse?

Det er forældrenes ansvar at informere dagtilbuddet, hvis barnet har rejst på ferie eller besøgt et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Børn, der har rejst i modstrid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal holdes hjemme i 10 dage, før de kan komme i dagtilbud.

Alternativt kan barnet få taget en PCR-test, der bookes via coronaprover.dk Den skal tages tidligst fire dage efter indrejse i Danmark. Når barnet har et negativt testsvar, kan det komme i dagtilbud igen.