Daginstitutioner og dagplejen

Indholdet er opdateret den 22. oktober kl. 13:55

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at børnefødselsdage aflyses. Det sker for at forebygge spredning af smitte med coronavirus.

Anbefalingen gælder foreløbigt til og med søndag den 31. oktober – også selv om børnene færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Læs mere: Sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud og skoler

Du kan måske få dagpenge til at passe dit barn under 14 år pga. COVID-19, hvis dit barn enten:
 
• er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
• selv er smittet med COVID-19.
 
Det gælder foreløbig i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.
 
Du skal dokumentere, at barnet er hjemsendt, når du søger om dagpenge. Hvis dit barn bliver hjemsendt, får du et brev fra os i forbindelse med hjemsendelsen, som du kan bruge som dokumentation. 
 

På grund af corona-situationen har der siden foråret været ekstra fokus på hygiejne og grundig rengøring. Situationen er løbende blevet fulgt og vurderet, og der er politisk enighed om at øge rengøringsniveauet i vintermånederne.

Det betyder, at alle kontaktflader bliver rengjort en ekstra gang dagligt i vores dagtilbud. 

Det er blandt andet toiletter, håndvaske, borde, håndtag, gelændere og kontakter, der får en ekstra tur med rengøringsmidlerne.

Den ekstra rengøring trådte i kraft mandag den 19. oktober.

Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer, der tyder på coronavirus, eller er smittet?

Vi har lavet et skema, så forældre nemt kan se, hvad de skal gøre, hvis deres barn har symptomer eller er smittet med coronavirus.

Skema for dagtilbud Retningslinjer for håndtering af smittede børn

Hvis du ikke kan læse skemaet så findes det også som FAQ her:

FAQ - Retningslinjer for håndtering af coronavirus - til forældre med børn i dagtilbud

Hvis du har spørgsmål til dagtilbuddets håndtering af coronavirus, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen.

Læs evt mere i denne folder fra Sundhedsstyrelsen: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Hvordan håndterer dagtilbuddet smittede børn eller voksne?

Når der bliver konstateret smitte i en af vores dagtilbud, følger vi myndighedernes retningslinjer. 

Det betyder, vi kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger for håndtering af smitte i det konkrete tilfælde.  

De nære kontakter til den/de smittede bliver kontaktet, og de får besked om, hvordan de skal forholde sig.

Da smitte med coronavirus bliver betragtet som en følsom personoplysning, oplyser vi ikke navnet på den eller de smittede.

Får jeg besked, hvis der er smittede i dagtilbuddet?

Ja, du får besked, hvis dit barn regnes for en nær kontakt til den smittede.

Som udgangspunkt er nære kontakter børn og voksne, der går i stue med den smittede. Men det konkrete tilfælde afgør, hvem der er nære kontakter. 

Vi sender ikke en generel besked ud, hvis der er smittetilfælde i dagtilbuddet. Så hvis du ikke hører noget, skal du regne med, at smittetilfældet ikke vedrører dit barn.  

Hvem er nære kontakter til en smittet?

Sundhedsstyrelsen har samlet svar på nogle af de spørgsmål, du kan have, hvis du er nær kontakt til en person smittet med coronavirus. 

Du kan blandt andet læse om, hvem der betegnes som nær kontakt, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt med mere.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

 

Hvor længe gælder aftalen om kompensation?

Oprindeligt gik aftalen til og med fredag den 26. juni. Men da vi fra den 25. maj igen kan tilbyde pasning til alle børn, så ophører muligheden for kompensation. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen søndag den 10. maj er kommet med nye anbefalinger, der ændrer i antallet af børn, der kan passes.

Hvilke regler gælder for kompensation og betaling for perioden før 15. april?

  • Ingen kompensation for dagtilbud, dagpleje, BFO og klub.
  • Forældre med madordning vil blive kompenseret de mindre udgifter til køb af mad, som kommunen har haft. 

Hvilke regler gælder for kompensation og betaling for perioden 15. april - 17. april?

  • Én uges fuld kompensation for dagtilbud, dagpleje, BFO og klub.
  • Én uges fuld kompensation for madordning.

Hvilke regler gælder for kompensation og betaling fra den 20. april – 22. maj?

  • Familien kan få fuld pasning (alle dage): Ingen kompensation – gælder også for madordning.
  • Familien tilbydes delvis pasning (2-3 hele dage pr. uge): Kompensation på 50% - gælder også for madordning.
  • Familien ønsker ikke pasning: Fuld kompensation – gælder også for madordning

Hvilke regler gælder fra den 25. maj?

Fra mandag den 25. maj og frem anvendes de tidligere og normale regler og takster for forældrebetaling. 

Bliver vi kompenseret, hvis vi holder vores barn/børn hjemme efter den 25. maj?

Nej. Fra mandag den 25. maj kan vi igen tilbyde pasning til alle børn, så her bortfalder muligheden for kompensation.

Hvordan får jeg udbetalt pengene?

​Vi modregner beløbet i de efterfølgende opkrævninger, og har du ingen opkrævninger til den tid, får du automatisk beløbet udbetalt til din NEMkonto. Du skal gøre, som du plejer.

Hvornår får jeg mine penge retur?

Da der i sagens natur er tale om en større økonomisk gennemgang og tilbagebetaling, vil der gå noget tid, inden kommunens børnefamilier får tilbagebetalingen refunderet gennem modregning i de senere opkrævninger, men beløbet får du refunderet i sidste ende.

Skal jeg gøre noget aktivt for at få kompensationen?

Nej. Det sker automatisk. Vi registrerer alle behovene, der er meldt ind i børnehusene, og på den baggrund beregner vi kompensationen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til kompensationen, skal du ringe til Pladsanvisningen på tlf. 4477 2850

Må børn rejse til udlandet?

Se Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledninger her

Hvad sker der, hvis vi rejser i modstrid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger?

Det er forældrenes ansvar at informere dagtilbuddet, hvis barnet har rejst til et land eller en region, som Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Børn, der har rejst uden for Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal holdes hjemme i 14 dage, før de kan komme i dagtilbud.

Læs mere på Undervisnings- og Børneministeriets hjemmeside

Se under Rejser til udlandet.