Jobsøgning, ledighed og virksomhedsservice

Indholdet er opdateret den 18. maj kl. 09.30.

Er jobcentret lukket?

Ja. Jobcentret er lukket ned. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i en midlertidig periode. Det vil sige, at alle planlagte samtaler aflyses, aktiveringstilbud sættes i bero, og der bliver ikke igangsat nye tilbud.

Det betyder også, at du i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og at du fastholder din økonomiske ydelse som hidtil.

Kan jeg aflevere post på rådhuset?

Ja, til højre for hovedindgangen på Ballerup Rådhus finder du en postkasse. Her kan du aflevere dokumenter til sagsbehandling.

Hvilke aktiviteter suspenderes?

• Alle igangværende aktiveringstilbud – der bliver heller ikke igangsat nye tilbud.

• Samtaler i jobcentre.

• Lediges forpligtigelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

• Jobcentre og a-kassers mulighed for at give sanktioner.

Hvis du er i virksomhedspraktik/løntilskud, opfordres du til at følge virksomhedens retningslinjer, og hvis du er i gang med et forløb på en uddannelsesinstitution at følge uddannelsesinstitutionens retningslinjer.

Kan jeg kontakte nogen?

Ja. Jobcenterets medarbejdere vil i perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet, fortsætte det administrative arbejde. Hvis der i den forbindelse er behov for at afklare spørgsmål e.a. vedrørende dit forløb, vil der blive taget kontakt til dig enten telefonisk eller digitalt. Du er også velkommen til at ringe tlf. 4477 2000.

Får jeg udbetalt min ydelse?

Ja. Der opretholdes et nødberedskab, der vil sikre, at disse aktiviteter fortsætter:

• Ledige og sygemeldte borgere vil fortsat modtage deres ydelse.

• Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i Jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag. Du kan få hjælp til dette ved at ringe til 4477 2000.

• Borgere kan henvende sig til jobcentret og kan også afgive klager, men de normale frister, fx klagefrister, suspenderes.

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte den medarbejder, du i forvejen har samarbejde med, eller ringe på 4477 2000.

Sygedagpenge i Ydelsesafdelingen er lukket

Vær opmærksom på at Sygedagpenge i Ydelsesafdelingen er lukket fra og med den 21. maj og til og med den 3. juni. Afdelingen sikrer udbetaling af sygedagpenge til borgere og sygedagpengerefusion til virksomheder.

Læs mere: Sygedagpenge i Ydelsesafdelingen er lukket

Der er oprettet en support-telefon for Ballerup-virksomheder, der måtte have spørgmål om fx:

  • Hvordan forholder jeg mig til aftalte virksomhedspraktikker og løntilskud, der skulle være- eller er aftalt til at starte?
  • Hvad gør jeg som virksomhed ift. et kandidatforløb der allerede ér startet (virksomhedspraktik, løntilskud m.v.), men grundet nødberedskabet omkring Corona-virus skal udskydes/afbrydes?
  • Hvor henter jeg hjælp omkring ”arbejdsfordeling” og tilsvarende spørgsmål?

Ring på tlf. 4477 6000 på hverdage i tidsrummet 9-15:30 med dine spørgsmål - så svarer vi på dem.