Jobsøgning, ledighed og virksomhedsservice

Der er krav om brug af mundbind eller visir i jobcentret​.

Regeringen har fra og med 15. juni åbnet op for beskæftigelsesindsatsen igen.
 
Det betyder, at du som ledig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet som før covid-19, og at du kan komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller andre virksomhedsrettede indsatser. Dine samtaler med jobcentret vil foregå digitalt, telefonisk eller med fysisk fremmøde.
 
  • Hvis du føler dig usikker på dette, fordi du er i risikogruppen for COVID-19-smitte, så tag kontakt til din jobkonsulent.
  • Hvis du er uarbejdsdygtig og berettiget til sygedagpenge kan du i visse situationer få forlænget din sygedagpengeret i op til tre måneder. Ny lov forlænger perioden med ret til forlængelse af sygedagpengene i tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb i perioden fra 9. marts 2020 til 30. september 2020. Det gælder blandt andet, hvis du inden for perioden har modtaget sygedagpenge i 22 uger og dermed når revurderingstidspunktet. Det gælder endvidere, hvis du tidligere har fået forlænget sygedagpengeperioden, og denne forlængelse udløber i ovenstående periode. Hvis du er omfattet af disse regler, vil du have været i kontakt med din sagsbehandler om dette.
  • Jobcentrene har ikke modtaget ny information om 225-timersreglen. Det betyder, at 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere fortsat er suspenderet frem til den 8. juli som følge af coronakrisen. Som kontanthjælpsmodtager får du fortsat ikke nedsat ydelse på grund af manglende beskæftigelse efter den 9. marts. Hvis din hjælp allerede er nedsat eller bortfaldet, fordi du forud for perioden ikke opfyldte kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder, bliver du ikke sat op i ydelse.
Hvis du er tilknyttet en anden aktør, og du har spørgsmål om din situation, skal du kontakte din jobkonsulent på jobcentret.
 
Du er altid velkommen til at kontakte jobcentret på telefon 4477 2000, såfremt du har spørgsmål til din sag eller til ovenstående.

Får jeg udbetalt min ydelse?

Ja. Der opretholdes et nødberedskab, der vil sikre, at disse aktiviteter fortsætter:

• Ledige og sygemeldte borgere vil fortsat modtage deres ydelse.

• Borgere, der bliver ledige, kan tilmelde sig som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i Jobcentret, så de fortsat er sikret et forsørgelsesgrundlag. Du kan få hjælp til dette ved at ringe til 4477 2000.

• Borgere kan fortsat henvende sig til jobcentret og kan også afgive klager via telefonisk henvendelse på 4477 2000.

Nødberedskabet vil sikre, at udsatte borgere kan få hjælp og kontakt, hvis de får brug for det, eller kommunen vurderer, at en borger har brug for akut hjælp.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med din sag i Ydelser, er du velkommen til at kontakte Ydelser på 4477 3588 i telefontiden alle hverdage fra klokken 9-12 eller sende en mail til borger@balk.dk

Ballerup-virksomheder har nu mulighed for direkte support via vores support-telefon, når det gælder spørgsmål om rekruttering eller beskæftigelsesindsatsen i øvrigt.
 
Har du som Ballerup-virksomhed spørgsmål om "hvem, hvad, hvor og hvordan" og måske mangler hjælp til at komme hurtigt videre til den rette kontaktperson i Ballerup Kommune, er du også velkommen til, at ringe til Virksomhedsservice på telefon 4477 6000. Her sidder 15 virksomhedskonsulenter klar til, at hjælpe dig videre med din henvendelse.
 
Eksempler på spørgsmål du kunne have brug for at få hjælp med:
 
  • etablering af virksomhedspraktik og løntilskud
  • rekruttering af personale
  • regler og alt det praktiske på lærlingeområdet
  • arbejdsfordelingsordninger, støttepakker og tilsvarende spørgsmål ifm. COVID19
  • min virksomhedspraktikant er ikke mødt ind - eller den aftalte periode ønskes ændret
  • tilskudsordninger, puljer og andet omkring beskæftigelsesindsatsen
Ring på tlf. 4477 6000 på hverdage i tidsrummet 8.00-15.15 med dine spørgsmål - så svarer vi på dem.