Kultur, fritid og arrangementer

Indholdet er opdateret den 29. maj kl. 12.00

I forbindelse med regeringens gradvise genåbning af Danmark er status på kultur- og fritidslivet i Ballerup Kommune følgende:

Ballerup Bibliotekernes ind- og udlån er genåbnet.

Ballerup Musik- og Kulturskole er genåbnet.

Ungdomskulturhuset Vognporten er genåbnet. 

Ballerup Museum genåbner 2. juni 2020.

Baltoppen LIVE genåbner ved sæsonstart ultimo september.

De øvrige kulturinstitutioner er fortsat lukkede.

Aftenskolerne har mulighed for at åbne fra 27. maj 2020.

Udendørs fritids- og idrætsaktiviteter og hermed udendørs idrætsfaciliteter er genåbnet.

Det indendørs foreningsliv har mulighed for at genåbne fra den 27. maj. Det indendørs idrætsliv forventes genåbnet i fase 3, der påbegyndes 8. juni 2020.

Læs mere i fanerne herunder.

Ballerup Bibliotekerne er genåbnet for ind- og udlån. Læs mere om åbningstider, retningslinjer og det øvrige praktiske på Ballerup Bibliotekernes hjemmeside

Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) åbner for fysisk fremmøde til undervisningen onsdag den 27. maj 2020.

Ungdomskulturhuset Vognporten genåbner 29. maj 2020. 

Ballerup Museum genåbner 2. juni 2020 for dele af udstillingerne.

Baltoppen LIVE genåbner ved sæsonstart ultimo september med mulighed for mindre pop-up arrangementer i løbet af sommeren.

Alle kulturinstitutionernes aktiviteter og undervisning vil følge gældende retningslinjer omkring afstand og hygiejne.

Alle indendørs idrætsfaciliteter er fortsat lukkede. Det gælder også Ballerup Super Arena og East Killbride Badet. 

Alle fritidsbrikker er deaktiverede og virker fortsat ikke. 

Det indendørs idrætsliv forventes genåbnet i fase 3, der påbegyndes 8. juni 2020. Dog ikke East Killbride Badet da genåbning af svømmehaller er placeret i fase 4, der indledes primo august 2020.

I regeringens aftale om 2. fase af en kontrolleret genåbning af Danmark indgår en åbning af udendørs forenings- og idrætsaktiviteter.

Det betyder, at foreninger igen har adgang til kommunens udendørs idræts- og fritidsfaciliteter. 

Læs mere om retningslinjer for udendørs idræt- og fritidsfaciliteter på Kulturministeriets hjemmeside

Onsdag den 27. maj har Kulturministeriet udsendt nye retningslinjer for genåbning af Danmark i forbindelse med udvidelsen af fase 2. Her indgår en åbning af det indendørs foreningsliv.

Af Kulturministeriets retningslinjerne fremgår det, at genåbningen ikke indbefatter:

”Lokaler, der anvendes til idrætsaktiviteter, herunder dans og lavrespiratoriske bevægelsesaktiviteter som eksempelvis yoga, dart og tankesport. Heller ikke selvom aktiviteterne forestås af foreninger og institutioner, der må åbne for andre dele af deres aktivitet.”

Lokaler, der huser foreninger og som ikke benyttes til idrætsaktiviteter, bliver gradvist genåbnet når niveauet for rengøring og hygiejne for lokalerne er på plads. Foreninger som er interesseret i at genstarte deres aktiviteter inden sommerferien kan henvende sig til kultur@balk.dk med en beskrivelse af deres nuværende lokalebehov og aktivitet (som skal imødegå retningslinjerne fra Kulturministeriet), og vil således få besked, når der igen er adgang til lokalet.

Klubhuse, tilknyttet de nu tilladte udendørs idræts- og fritidsaktiviteter, er der igen adgang til fra mandag den 11. maj. Det er op til bestyrelsen i foreningen at afgøre, om det er hensigtsmæssigt og forsvarligt at benytte foreningens klubhus.

Det er afgørende at alle gældende regler på området kan overholdes. Det gælder blandt andet sundhedsmyndighederne anbefalinger om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.  
Hertil kommer retningslinjerne fra Rigspolitiet: 
  • Der må ikke udøves sports- og fritidsaktiviteter i disse lokaler
  • Badning og omklædning betragtes som en del af sports- og fritidsaktiviteterne, og omklædnings- og badefaciliteter skal derfor holdes lukkede
  • Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 10 personer til stede.
Det er foreningens ansvar at sørge for, at kontaktflader mm. i klubhuset og toiletter rengøres løbende efter brug. 

Fra den 27. maj kan aftenskoler (med restriktioner ift. korsang mv.) genoptage deres aftenskoleundervisning. Indendørs sportsfaciliteter og bassin- og svømmesale er ikke omfattet af åbningen.

Ballerup Kommune har den 25. maj indledt en dialog med aftenskolerne, da en række af aftenskolernes lokaler og faciliteter benyttes i forbindelse med genåbningen af folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet. Når aftenskolerne har meldt tilbage, hvilke aktiviteter de ønsker at genåbne før sommerferien, vil det blive vurderet om det er muligt og nødvendigt med en alternativ lokaleanvisning.

Det skal understreges, at folkeskoleundervisning/-aktivitet og daginstitutionsområdet prioriteres forud for aftenskoleundervisning.

Det er aftenskolens ansvar, at aktiviteterne overholder sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for at forhindre spredning af corona-virus samt Kulturministeriets særlige anvisninger for aftenskoleområdet. Se "Retningslinjer for foreningsliv og andre folkeoplysenede aktiviteter - indendørs".

Er de offentlige legepladser åbne?

Ja, legepladserne er åbne. På legepladserne er der hængt info op om at holde god afstand.

Vi har flyttet årets pensionistudflugter til september. De skulle ellers have fundet sted i maj og juni. Læs meget mere om det på linket herunder.

Læs mere: Årets pensionistudflugter flyttes til september

Du kan fortsat ikke ombytte din billet til pensionistudflugterne eller få refunderet penge for din billet. Vi giver besked, lige så snart det er muligt.

Læs mere: Pensionistudflugt 2020: Du kan ikke ombytte billet endnu

Alle tre ferieophold for pensionister på Bøtø er aflyst i år. Alle ansøgere til turen har fået direkte besked om aflysningen pr. brev.

Flere frivillige tiltag og initiativer ser dagens lys. De er skabt for at hjælpe ældre og udsatte.

Vi har samlet en oversigt her​

Kolonihaveforbundet skriver:

Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling. Vores anbefaling lyder: ​

Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer.

Det betyder, at man:

  • Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen, der er/måske er smittede
  • Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt eller er i (selv)karantæne
  • Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
  • Ikke forsamles i grupper over 10 personer og sørger for, at alt socialt foregår udenfor med minimum 2 meters afstand
  • Sørger for god håndhygiejne

Læs mere på Kolonihaveforbundets hjemmeside