Kultur, fritid og arrangementer

Indholdet er opdateret den 24. oktober, kl. 14.00

Regeringen har på et pressemødet 23. oktober 2020 meldt en række nye restriktioner ud pga. stigningen i antallet af dagligt nye bekræftede COVID-19-smittede i Danmark. 

Kulturministeriet har lavet en uddybende forklaring af restriktionerne, som du finder via dette link. 

Forsamlingsforbuddet
Det lille forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem. Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.
Alle indendørs og udendørs idrætsfacilitteter i Ballerup Kommune vil således fortsat være åbne. 

Det store forsamlingsforbud
Der er ikke ændringer til det store forsamlingsforbud. Det vil derfor stadig være muligt at gennemføre idrætsarrangementer, koncerter, konferencer mv. på op til 500 deltagere, hvis deltagere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.
Alle Ballerup Kommunes kulturinstitutioner vil derfor fortsat være åbne. 

Se også "Krav om mundbind"

Det lille forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem. I denne periode må der således kun trænes i hold på maksimalt 10 personer inklusiv træneren. Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.

Alle faciliteter for inden- og udendørs idræts- og foreningsliv, herunder også bade- og omklædningsfaciliteter vil såledess forsat være åbne under forudsætning af, at foreningerne fortsat påtager sig ansvaret for at overholde alle gældende retningslinjer vedrørende COVID-19.

Dette gælder blandt andet :

  • De generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen omkring afstand, håndhygiejne, isolation af personer med symptomer mv. for at forebygge smittespredning 
  • Retningslinjerne for Kulturministeriet herunder rengøring af overflader, kontaktpunkter og udstyr o.l. samt retningslinjerne for hvor mange personer, der må være samlet i haller, gymnastiksale, bade- og omklædningsrum i forhold til størrelsen på rummet
  • Forsamlingsforbuddet

Se også "Krav om mundbind"

Den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Det gælder f.eks. indendørs på museer, idrætshaller,  spillesteder, biblioteker, kulturhuse, biografer, teatre mv. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.

Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere mv. under disses optræden og udøvelse mv. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter.