Kultur, fritid og arrangementer

Indholdet er opdateret den 9. august

I forbindelse med regeringens gradvise genåbning af Danmark er status på kultur- og fritidslivet i Ballerup Kommune følgende:

East Kilbride Badet genåbner 15. juni. 

Ballerup Bibliotekerne har genåbnet flere tilbud.

Ballerup Musik- og Kulturskole er genåbnet.

Ungdomskulturhuset Vognporten er genåbnet. 

Ballerup Museum er genåbnet.

Ballerup Stadsarkiv er genåbnet. 

Baltoppen LIVE genåbner ved sæsonstart ultimo september.

Ballerup Super Arena genåbner for offentlige arrangementer ved sæsonstart ultimo september. 

Udendørs fritids- og idrætsaktiviteter og hermed udendørs idrætsfaciliteter er genåbnet.

Det indendørs foreningsliv og aftenskolerne er genåbnet. Det indendørs idrætsliv genåbner hurtigst muligt.  

Læs mere i fanerne herunder.

East Kilbride Badet genåbner 15. juni. Læs mere om retningslinjerne på badets hjemmeside

Ballerup Bibliotekerne har genåbnet flere tilbud. Læs mere om åbningstider, retningslinjer og det øvrige praktiske på Ballerup Bibliotekernes hjemmeside. 

Ballerup Musik- og Kulturskole (Bamuk) åbner for fysisk fremmøde til undervisningen onsdag den 27. maj 2020.

Ungdomskulturhuset Vognporten er genåbnet. 

Dele af udstillerne på Ballerup Museum er genåbnet. 

Ballerup Stadsarkiv er genåbnet. 

Baltoppen LIVE genåbner ved sæsonstart ultimo september med mulighed for mindre pop-up arrangementer i løbet af sommeren.

Ballerup Super Arena genåbner for offentlige arrangementer ved sæsonstart ultimo september. 

Alle kulturinstitutionernes aktiviteter og undervisning vil følge gældende retningslinjer omkring afstand og hygiejne.

Med baggrund i Folketingets beslutning om genåbning af idrætsområdet primo juni 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 11. juni at åbne for indendørsidrættens adgang til haller og sale til og med den 9. august 2020. Dog med den begrænsning, at bade- og omklædningsfaciliteter var lukket.

At Kultur- og Fritidsudvalget valgte at tidsbegrænse beslutningen hang sammen med, at det i forbindelse med Folketingets beslutning om genåbningen blev varslet, at der ville komme nye retningslinjer i begyndelsen af august. Disse er imidlertid ikke kommet og hvornår idrætsområdet bliver genstand for en drøftelse blandt partierne er uvist.

Som en konsekvens af dette, er der i Ballerup Kommune truffet beslutning om, at der fra mandag den 10. august 2020 er åbent for foreningernes adgang til haller og sale.

Det udendørs forenings- og idrætsliv kan ligeledes fortsætte aktiviteterne.

For alle gælder dog fortsat: Der er ikke adgang til bade- og omklædningsfaciliteter.

Beslutningen gælder indtil videre til og med den 23. august 2020.

Kulturministeriets senest reviderede ”Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter” findes her

Årets pensionistudflugter er aflyst.Læs mere: Årets pensionistudflugter er aflyst

Alle tre ferieophold for pensionister på Bøtø er aflyst i år. Alle ansøgere til turen har fået direkte besked om aflysningen pr. brev.

Flere frivillige tiltag og initiativer ser dagens lys. De er skabt for at hjælpe ældre og udsatte.

Vi har samlet en oversigt her​

Kolonihaveforbundet skriver:

Landets haveforeninger under os ser meget forskellige ud. Nogle er store, har store havelodder med huse, der er kloakerede og som ligger langt fra hinanden. Omvendt er der også mange haveforeninger, der ikke har store havelodder, hvor husene (hvis der er huse på lodderne) ligger tættere og foreningen har fællestoiletter. Denne store forskel gør, at vi kun kan udsende en generel anbefaling. Vores anbefaling lyder: ​

Vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter Sundhedsministeriets retningslinjer.

Det betyder, at man:

  • Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen, der er/måske er smittede
  • Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt eller er i (selv)karantæne
  • Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre
  • Ikke forsamles i grupper over 10 personer og sørger for, at alt socialt foregår udenfor med minimum 2 meters afstand
  • Sørger for god håndhygiejne

Læs mere på Kolonihaveforbundets hjemmeside