Selvisolation og ophold til Ballerup-borgere

Selvisolation

Hvis du er smittet med coronavirus eller er i risiko for at være smittet, skal du gå i selvisolation.

Sådan går du i selvisolation (åbner pdf-fil)
How to quarantine

Hjælp til isolation 

Hvis du ikke kender nogen, der kan hjælpe dig med at handle ind, gå på apoteket eller lufte hunden, har du følgende muligheder: 

Isolationsophold

Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, kan Ballerup Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

For at du kan få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

Målgruppe- og visitationskriterier

Målgruppe:

 • Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og
 • som er selvhjulpne.

Visitationskriterier:

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har mulighed for rumadskillelse og/eller
 • deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan ikke benytte isolationsstedet, hvis du afventer svar på test for coronavirus i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

Hvis du er den raske i husstanden, kan du ikke benytte isolationsstedet, mens den smittede opholder sig i hjemmet. Kun personer testet positive for coronavirus må komme på et isolationssted.

Regler for isolationsophold

 • Du må ikke forlade isolationsstedet under opholdet og du må ikke modtage besøg under opholdet.
 • Du må ikke gå rundt på isolationsstedet eller benytte dets faciliteter, men skal blive på værelset under opholdet. 
 • Indtagelse af alkohol under opholdet er forbudt og ligeledes er rygning på isolationsstedet forbudt.
 • Følg personalets anvisninger for, hvordan du skal forholde dig under dit ophold.
 
Hvis reglerne ikke overholdes, kontaktes hjemkommunen og du vil blive sendt hjem.
 

Varighed af isolationsopholdet

Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet, 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet syv dage efter, at corona-testen blev foretaget.

Kontakt

Hvis du har behov for et isolationsophold, kan du kontakte Ballerup Kommune:

 • Hverdage klokken 9.00-15.00 på telefon 2535 2946
 • Hverdage klokken 15.00-21.00 på telefon 4081 3442
 • Weekender og helligdage klokken 9.00-21.00 på telefon 4081 3442
Inden du ringer, skal du have følgende klar: 
 • Dokumentation for påvist Covid-19 - dvs. et positivt testsvar. 
 • Oplysninger om cpr.nr., navn, aktuel adresse og tlf.nr.
 • Begrundelse for hvorfor du har behov for isolationsophold 
Efter din opringning, kan du forvente, at vi ringer tilbage til dig inden for to timer. Her vil vi fortælle dig, om du får tilbudt et isolationsophold.