Skole, BFO og klub

Indholdet er opdateret den 16. juni kl. 15.10

Fra mandag den 18. maj er følgende gældende:
 
• 0.-5. klasserne modtager undervisning i samme omfang som i fase 1.
 
• Åbningstiden vil fortsat være fra klokken 8.00-16.00, og dagen tilrettelægges med undervisning, aktiviteter og fri tid (BFO/klub)
 
• Hvert barn har fået tildelt et skema, der angiver hvilken del af dagen, der er obligatorisk fremmødetid.
Fra mandag den 18. maj er følgende gældende:
 
 • Alle børn i 6.-9. klasse får minimum undervisning i et omfang svarende til 25 lektioner ugentligt på skolen. Det tilrettelægges lokalt hvordan lektionerne fordeles.
   
 • Der kan fortsat også blive fjernundervist i begrænset omfang som supplement til tilstedeværelsen på skolen.
   
 • Det er fortsat nødbekendtgørelsen, der gælder. Det betyder, at der fortsat vil være et reduceret skema, og altså ikke undervisning i den fulde fagpakke.
   
 • Nogle elever vil opleve, at undervisningen helt eller delvist vil foregå i andre lokaliteter end dem på skolen, eksempelvis lokale idrætshaller, kirker mv.

Klub: Hvilke regler gælder for kompensation og betaling?
For elever til og med 5. klasse er der ingen kompensation, da klubberne har været åbne siden den 20. april. Fra 6. klasse og opefter er der fuld kompensation fra den 20. april til og med den 15. maj. Ungdomsklubberne åbnede igen mandag den 18. maj, og dermed ophører muligheden for kompensation fra 6. klasse og opefter.

 

 • Morgenåbent i BFO for alle børn med behov
   
 • Klubberne er åbne for både eftermiddagstilbud og aftentilbud. Det tilrettelægges lokalt hvilke dage klubåbningstiden placeres på.

Bliver der gjort ekstra rent?
Ja, vi gør ekstra rent, så vi kan følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvordan sikrer I god håndhygiejne?
Der er ekstra håndvaske på skolerne, BFO’erne og klubberne. De bliver bl.a. opstillet udenfor. 
Derudover sørger vi for at hænge Sundhedsstyrelsens plakater om vejledning i håndvask op.
Skolerne har også haft besøg af kommunens hygiejnesygeplejersker som led i forberedelserne til genåbningen. Her har god hygiejne og håndvask også været på programmet. 

Sundhedsstyrelsen har også udgivet en film om korrekt håndvask, som vi også opfordrer til, at I ser derhjemme sammen med jeres børn.

Må børn rejse til udlandet?
Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. 

Se Udenrigsministeriets eksempler på nødvendige og ikke-nødvendige rejser her 

Hvad sker der, hvis vi har rejst i modstrid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger?
Det er forældrenes ansvar at informere skolen/BFO’en/klubben, hvis barnet har rejst i udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Det betyder i Ballerup Kommune, at børn, der har rejst uden for Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal holdes hjemme i 14 dage, før de kan komme i skole, BFO, Klub og andre tilbud, herunder idrætsforeninger og lignende.

 

Tæller det som fravær, hvis en elev skal blive hjemme efter en udlandsrejse?
Det afhænger af grunden til udlandsrejsen, om perioden hjemme skal tælle som fravær. 

Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller karantæneperioden hjemme ikke som ulovligt fravær. I stedet anses det som en udeblivelse fra den fysiske undervisning af sundhedsmæssige grunde. 

Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær. Medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Se Udenrigsministeriets eksempler på nødvendige og ikke-nødvendige rejser her

Tilbyder skolen fjernundervisning, hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse?
Der tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Det skyldes, at de er forhindret i at møde op til undervisningen af sundhedsmæssige grunde. 

Elever, der har været på en ikke-nødvendig rejse, får ikke tilbudt fjernundervisning i de 14 dage, hvor de skal blive hjemme efter hjemkomsten.