Skole, BFO og klub

Indholdet er senest opdateret den 4. februar.

Forældre skal aflevere og hente børnene uden for skolens/klubbens bygninger. Har forældre et ærinde indenfor i skolens eller klubbens bygninger, skal de bære mundbind.

 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at klassefester og børnefødselsdage aflyses. Det sker for at forebygge spredning af smitte med coronavirus.

Anbefalingen gælder også selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Læs mere på Børne-og Undervisningsministeriets hjemmeside

Du kan måske få dagpenge til at passe dit barn under 14 år pga. COVID-19, hvis dit barn enten:

  • er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19
  • selv er smittet med COVID-19.

Det gælder foreløbig i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.

Du skal dokumentere, at barnet er hjemsendt, når du søger om dagpenge. Hvis dit barn bliver hjemsendt, får du et brev fra os i forbindelse med hjemsendelsen, som du kan bruge som dokumentation. 

Læs mere om betingelserne for dagpenge ved pasning af hjemsendte børn her 

På grund af corona-situationen har der siden foråret været ekstra fokus på hygiejne og grundig rengøring. Situationen er løbende blevet fulgt og vurderet, og der er politisk enighed om at øge rengøringsniveauet i vintermånederne.

Det betyder, at alle kontaktflader bliver rengjort en ekstra gang dagligt i Skoler, BFO'er og klubber/fritidscentre. 

Det er blandt andet toiletter, håndvaske, borde, håndtag, gelændere og kontakter, der får en ekstra tur med rengøringsmidlerne.

Den ekstra rengøring trådte i kraft mandag den 19. oktober.

Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer, der tyder på coronavirus, eller er smittet?

Vi har lavet et skema. Skemaet gør det nemt for forældre at vide, hvad de skal gøre, hvis deres barn har symptomer eller er smittet med coronavirus. 

Se skemaet her: Retningslinjer for håndtering af coronavirus - til forældre med børn i skole/BFO/klub

Hvis du ikke kan læse skemaet så findes det også som FAQ her:

FAQ - Retningslinjer for håndtering af coronavirus - til forældre med børn i skole/BFO/klub

Hvis du har spørgsmål til skolens håndtering af coronavirus, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen.

Læs evt. mere i denne forældre-folder fra Sundhedsstyrelsen:  Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

 

Hvordan håndterer skolen/BFO'en/klubben smittede elever?

Når der bliver konstateret smitte på en af vores skoler/BFO'er/klubber, følger vi myndighedernes retningslinjer. 

Det betyder, vi kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres anbefalinger for håndtering af smitte i det konkrete tilfælde.  

De nære kontakter til den/de smittede bliver kontaktet, og de får besked om, hvordan de skal forholde sig.

Da smitte med coronavirus bliver betragtet som en følsom personoplysning, oplyser vi ikke navnet på den eller de smittede.

Får jeg besked, hvis der er smittede i skolen/BFO'en/klubben?

Ja, du får besked, hvis dit barn regnes for en nær kontakt til den smittede.

Som udgangspunkt er nære kontakter børn og voksne, der går i klasse med eller på samme årgang som den smittede. I klubben vil det konkrete tilfælde afgøre, hvem der er nære kontakter. 

Vi sender ikke en generel besked ud, hvis der er smittetilfælde i skolen/BFO/klubben. Så hvis du ikke hører noget, skal du regne med, at smittetilfældet ikke vedrører dit barn.  

Hvem er nære kontakter til en smittet?

Sundhedsstyrelsen har samlet svar på nogle af de spørgsmål, du kan have, hvis du er nær kontakt til en person smittet med coronavirus. 

Du kan blandt andet læse om, hvem der betegnes som nær kontakt, hvordan man skal forholde sig som nær kontakt med mere.

Pjece fra Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

 

Regeringen har besluttet, at alle personer over 12 år skal bære mundbind i offentlig transport fra og med lørdag den 22. august.
 
I Ballerup Kommune gælder der følgende retningslinjer for skoleelevers brug af mundbind:
  • Alle medarbejdere og elever over 12 år skal bære mundbind på udflugter med offentlig transport.
  • Elever får udleveret engangsmundbind til turen af lærer/pædagog. Et til udturen og et til hjemturen.
  • Alle skal spritte deres hænder af, inden de tager deres eget mundbind fra pakken, og igen inden de tager det på og af. Skolen sørger for håndsprit. 
  • Vi følger myndighedernes retningslinjer, og udleverer fabriksfremstillet CE-mærket mundbind.
  • Elever betaler selv for mundbind, hvis de anvender kollektiv transport til og fra skole.
  • Specialskolerne er omfattet af flextrafik-aftalen. Det betyder, at kommunen stiller mundbind til rådighed for elever, medarbejdere og chauffører i forbindelse med transport til og fra skole.
 

Regeringens forlængelse af restriktionerne påvirker vores skoler, BFO og klub-tilbud.

Fysisk fremmøde for elever i 0. – 4. klasse fra mandag den 8. februar i skole, BFO og klub

Der er fysisk undervisning og pasning af elever fra børnehaveklasse til og med 4. klasse, hvilket betyder, at de møder i skole som normalt.
Hold øje med skolens beskeder på Aula, hvor nye retningslinjer for fremmødet løbende vil blive meldt ud.

Delvis genåbning af skolerne for 5.-9. klasse

Udendørs undervisning én gang om ugen
Den delvise genåbning af landets skoler og uddannelsesinstitutioner for elever i 5.-9. klasse er nu gået i gang. 
Fra mandag d. 15 marts vil elever på 5.-9. klassetrin kunne komme i skole én dag om ugen. Undervisningen kommer til at foregå udenfor og vil vare mellem 5-6 timer. 
Alle andre dage skal eleverne som udgangspunkt fortsat blive hjemme og modtage fjernundervisning.

Klubtilbud genåbner også delvist
Samme dag eleverne møder i skole, kan de også komme i klub om eftermiddagen. Klubtilbuddet foregår udenfor. 
Forældre kan finde mere information på AULA.

Mulighed for fysisk nødundervisning i skolen

Der er mulighed for fysisk nødundervisning af de børn og unge, der har behov for det. Eleverne kan således møde på skolen, og her vil eleverne tage del i den fjernundervisning, som foregår i klassen.

Elever i specialtilbud, specialskoler og modtageklasser

Der er fortsat almindelig undervisning for alle elever i specialtilbud modtageklasser, og specialskoler, hvilket betyder, at de møder i skole som normalt.

Mulighed for nødpasning i BFO og klub

Der er åbnet for almindelig pasning i BFO og klub for børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse fra mandag den 8. februar. Hold øje med eventuelle ændringer i åbningstider.
 
For børn og unge fra 5. klasse og opefter er der fortsat mulighed for fysisk nødundervisning og -pasning, hvis der er behov for det. De kan således møde i BFO’en/klubben.
 
Kriterier for nødpasning af børn og unge:
 
  • Børn og unge der har særlige udfordringer. Det kan fx være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær el-ler lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme.
Nødpasningen foregår i den almindelige åbningstid. Se mere information i Aula.

Sådan tilmelder I jer nødpasning

Hvis I har brug for nødpasning, og I opfylder et af kriterierne, så se i Aula hvordan I tilmelder jer i jeres lokale skole/BFO/klub.

 

 

Må børn rejse til udlandet?

Se Udenrigsministeriets aktuelle rejseanbefalinger her  

Hvad sker der, hvis vi tager på en unødvendig rejse?

Det er forældrenes ansvar at informere skolen/BFO’en/klubben, hvis barnet har rejst på ferie eller besøgt et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Børn, der har rejst i modstrid med Udenrigsministeriets rejsevejledning, skal holdes hjemme i 10 dage, før de kan komme i skole, BFO, Klub og andre fritidstilbud.

Alternativt kan barnet få taget en PCR-test, der bookes via coronaprover.dk

Den skal tages tidligst fire dage efter indrejse i Danmark. Når barnet har et negativt testsvar, kan det komme i skole og fritidstilbud igen. 

Tæller det som fravær, hvis en elev skal blive hjemme efter en udlandsrejse?

Det afhænger af grunden til udlandsrejsen, om perioden hjemme skal tælle som fravær. 

Hvis eleven har været på en nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær. I stedet anses det som en udeblivelse fra den fysiske undervisning af sundhedsmæssige grunde. 

Hvis eleven har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær. Medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme).

Tilbyder skolen fjernundervisning, hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse?

Der tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i en periode efter hjemkomsten. Det skyldes, at de er forhindret i at møde op til undervisningen af sundhedsmæssige grunde. 

Elever, der har været på en ikke-nødvendig rejse, får ikke tilbudt fjernundervisning i den periode de skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Se under Rejser til udlandet.