Sundhed og pleje

Opdateret den 27. juli kl. 11.30.

Al unødvendig aktivitet på området er aflyst eller udsat.

Sundhedshuset
Ballerup Kommunes Sundhedshus tilbyder fortsat sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til alle interesserede borgere. Du kan blandt andet tilmelde dig rygestopforløb, forebyggende alkoholsamtaler og motionsvejledning.

Hvis du har en kronisk sygdom eller har angst, stress og/eller smerter, kan du benytte dig af Sundhedshusets tilbud om undervisning, træning og mindfulness. På grund af situationen med coronavirus i Danmark har tilbuddene dog ændret form. Mange af tilbuddene foregår via telefon og video-løsninger, hvor det er muligt. Træning vil blive gennemført udendørs og i små grupper.

Du kan, som altid, kontakte Sundhedshuset på telefon 4477 2607 (tryk 2) eller mail: sundhedshuset@balk.dk.

Tandplejen
Tandplejen genåbnede mandag den 27. april. Læs mere hos Tandplejen

Tandreguleringen
Tandreguleringen genåbnede onsdag den 22. april og har telefontid kl.7.45-15. Der udføres kun kritiske behandlinger. Læs mere hos Tandreguleringen

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen lukker for alle unødvendige besøg. Barselsbesøg vil dog blandt andet finde sted. Læs mere hos Sundhedsplejen

Sundhedscafeen i Hedeparken
Sundhedscafeen åbnede igen den 14. maj. Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne bliver fulgt, så det er sikkert for alle.

Sundhedscafeen har åbent hver torsdag klokken 14.30-16.30, og borgere er velkommen til at få en snak om søvnvaner, kost, motion og meget mere. Man kan også få en snak om generel sundhed og trivsel.

Har du bekymringer omkring COVID-19 eller spørgsmål til, hvordan du kan passe på dig selv og din familie, så mød op i åbningstiden. Du skal ikke bestille tid, men møder bare op. Det er gratis og anonymt.

Sundhedscaféens personale er sygeplejersker og lejlighedsvis sundhedsformidlere. Du finder Sundhedscafeen på Hedeparken 23C, 2750 Ballerup.

Gruppetilbud
Alle gruppetilbud er aflyst. Det gælder fx rygestop (et nyt hold er dog begyndt og mødes virtuelt).

LIVA
LIVA-vejledning kan fortsætte, da den kan ske uden fysisk kontakt.

Fronten
Fronten er lukket og personer henvises i stedet til Brydehuset.

Hvordan beskytter I borgerne, når I besøger dem?
Personalet på sundheds- og ældreområdet er i øjeblikket ekstra opmærksomme på at følge hygiejnereglerne, så vi undgår smittespredning. Det betyder, at både ledelsen og personalet er ekstra opmærksomme på om:

 • Personalet har mulige symptomer på sygdom, og dermed ikke skal møde på arbejde.
 • Du har symptomer på coronavirus, og de ved, hvordan de skal handle og håndtere sygdommen.  

I Ballerup Kommune følger vi nøje Sundhedsstyrelsen og andre myndigheders retningslinjer. Det betyder blandt andet, at hvis en borger - efter en lægefaglig vurdering - er under observation for eller er smittet med coronavirus, så anvender personalet handsker, kittel og maske. Det sker dog kun, hvis plejen kræver, at vi er i direkte kontakt med borgeren.

Kan jeg besøge plejecentrene?

Ja, besøgsrestriktionerne blev ophævet den 2. juli.

Besøg skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles, så det er sundhedsfagligt forsvarligt og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Læs mere: Besøgsrestriktioner på plejecentre er ophævet

Kan jeg besøge botilbuddene?

Ja, besøgsrestriktionerne blev ophævet den 24. juni.

Besøg skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles, så det er sundhedsfagligt forsvarligt og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Læs mere: Besøgsrestriktioner på botilbud er ophævet

Kan jeg besøge ældrecaféerne?

Ikke på nu nuværende tidspunkt. Ældrecaféerne på Plejecenter Egely, Plejecenter Rosenhaven og Plejecenter Lundehaven åbner lørdag den 15. august, mens ældrecaféerne på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Lindehaven åbner mandag den 17. august. Der vil være retningslinjer, du skal overholde, så vi undgår smitte.

Ældrecaféerne åbner med gratis kaffe og kage ved køb af mad.

Generelt om plejeområdet

Oprindeligt påbød Styrelsen for Patientsikkerhed landets kommunalbestyrelser at udstede forbud mod besøgenes adgang til plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser for at mindske spredningen af coronavirus for de mest udsatte borgere.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. april klokken 10.00 og ophæves den 1. juli 2020. Der var tale om en opdatering af det påbud, Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 18. marts.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver mulighed for at kunne gennemgøre enkelte besøg, hvis der er tale om kritiske situationer. Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Sygeplejeklinikken

Behandling i klinikken er aflyst, og besøgene foregår i stedet hos borgerne.

Pleje og omsorg

Nødvendig pleje og omsorg hos borgere i hjemmepleje, plejecentre, korttidspladser og bosteder opretholdes som vanligt.

Hvordan beskytter I borgerne, når I besøger dem?

Personalet på sundheds- og ældreområdet er i øjeblikket ekstra opmærksomme på at følge hygiejnereglerne, så vi undgår smittespredning. Det betyder, at både ledelsen og personalet er ekstra opmærksomme på om:

 • Personalet har mulige symptomer på sygdom, og dermed ikke skal møde på arbejde. 
 • Du har symptomer på coronavirus, og de ved, hvordan de skal handle og håndtere sygdommen.  

I Ballerup Kommune følger vi nøje Sundhedsstyrelsen og andre myndigheders retningslinjer. Det betyder blandt andet, at hvis en borger - efter en lægefaglig vurdering - er under observation for eller er smittet med coronavirus, så anvender personalet handsker, kittel og maske. Det sker dog kun, hvis plejen kræver, at vi er i direkte kontakt med borgeren.

Kan jeg som pårørende overtage opgaver fra Hjemmeplejen for min pårørende?

Hvis du som pårørende i en periode gerne vil tilbyde at varetage opgaver, som Hjemmeplejen plejer at udføre, så kan du ringe til hjemmeplejen på 4477 3340.

Bemandingen og situationen på kommunens plejecentre, botilbud, døgntilbud og i Hjemmeplejen er god og stabil. Der er ikke mangel på personale, og de mange plejeopgaver løses på en god, rolig og professionel måde og alle vejledninger fra sundhedsmyndighederne bliver fulgt.

Der er siden udbuddet af coronavirus i Danmark desværre konstateret smitte blandt beboere på et par af Ballerup Kommunes plejecentre og botilbud. Desuden er der konstateret smitte hos borgere, der modtager hjemmepleje.

Smittede beboere bliver isoleret efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og personalet bruger værnemidler, og pårørende bliver løbende orienteret om udviklingen.

Personalet er derudover også ekstra opmærksomme på, om beboerne udvikler symptomer på coronavirus, og de ved, hvordan de skal håndtere sygdommen.

Hvis der er sundhedsfagligt behov for hospitalsindlæggelse, så sker det naturligvis – og det gælder både coronavirus og andre alvorlige sygdomme som fx cancer.

Hvis personale bliver konstateret smittet med coronavirus, bliver de sendt hjem.

Du har mulighed for at blive isoleret uden for dit hjem, hvis du er smittet med coronavirus.

Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende, kan Ballerup Kommune tilbyde et frivilligt isolationsophold uden for dit eget hjem. Det sker for at forebygge, at du smitter dem, du bor sammen med.

For at du kan få tilbudt et isolationsophold, skal du være i målgruppen og leve op til visitationskriterierne.

Målgruppe- og visitationskriterier

Målgruppe:

 • Personer med milde eller ingen symptomer, som er testet positive for coronavirus og
 • som er selvhjulpne.

Visitationskriterier:

Personer, som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem, fordi personen:

 • deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har mulighed for rumadskillelse og/eller
 • deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller
 • deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Du kan ikke benytte isolationsstedet, hvis du afventer svar på test for coronavirus i forbindelse med symptomer eller som led i smitteopsporing af nære kontakter.

Hvis du er den raske i husstanden, kan du ikke benytte isolationsstedet, mens den smittede opholder sig i hjemmet. Kun personer testet positive for coronavirus må komme på et isolationssted.

Varighed af isolationsopholdet

Hvis du har symptomer på coronavirus, skal du forlade isolationsstedet, 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Har du ikke symptomer, og hvis du ikke udvikler symptomer, skal du forlade isolationsstedet syv dage efter, at corona-testen blev foretaget.

Kontakt

Hvis du har behov for et isolationsophold, kan du kontakte Ballerup Kommune:

 • Hverdage klokken 8.00-15.00 på telefon 2535 2946
 • Hverdage klokken 15.00-08.00 og i weekender på telefon 4081 3442.