Lokalplan for Bispevangen vedtaget

Lokalplan 152 for Bispevangen i Ballerup er vedtaget
2. maj 2017

Lokalplan 152 og kommuneplantillæg 6 for Bispevangen i Ballerup er nu vedtaget. Dermed er det muligt bl.a. at bygge boliger på arealet.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 152 og Kommuneplantillæg 6 for Bispevangen, Ballerup.

Lokalplanen muliggør:

•Boligbebyggelse på en del af arealet
•Bebyggelse til offentlige formål på en anden del på arealet

Læs mere om lokalplanen her, hvor du også finder klagevejledningen (se 3. pind på siden)