Lokalplan vedtaget for Rolighedsvej

Lokalplan 170 for Rolighedsvej i Ballerup
2. maj 2017

Lokalplan 170 og kommuneplantillæg 7 er vedtaget for området ved Rolighedsvej i Ballerup. Så nu kan der bygges forskellige boligtyper på grunden.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 170 og Kommuneplantillæg 7 for område ved Rolighedsvej, Ballerup.

Lokalplanen muliggør:
•Boligbebyggelse på arealerne ved Rolig­hedsvej

•Etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé

•Rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården

Læs mere om lokalplanen her, hvor du også finder klagevejledningen (se 1. pind på siden).