Budget 2018

Budgettet for 2018 blev vedtaget mandag den 9. oktober 2017 af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Partierne bag budgettet indgik samtidig en politisk aftale om budgettet for 2018 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer.

Du finder aftalen her.

Udskrivningsprocenten blev fastsat uændret til 25,5 % og grundskyldspromillen uændret til 28,89 0/00.

Under punktet "Borgmesterens tale og ordførertalerne" finder du borgmester Jesper Würtzens tale ved fremlæggelsen af det endelige budget samt partiernes ordførertaler.

Undervejs i budgetlægningen udarbejdes en række notater, som betegnes økonomibilag. Du finder økonomibilagene fra 2017 her.

Her finder du takstoversigten for 2018.

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har indgået en politisk aftale om budgettet for 2018 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer.

Du finder aftalen her.

 

Her finder du borgmester Jesper Würtzens tale samt ordførertalerne ved andenbehandlingen af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Talerne lægges på hurtigst muligt.

PDF ikonBorgmesterens forelæggelsestale ved andenbehandlingen af budget 2018-2021

Venstres ordførertale ved andenbehandlingen af budget 2018-2021

Det administrative budgetforslag for budget 2018-2021 og direktionens idékatalog til effektiviseringer blev førstebehandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 22. august 2017.

Den 28. august 2017 førstebehandler Kommunalbestyrelsen budgetforslaget. Via NetTV kan du følge med i behandlingen live på Ballerup NetTV.

Forinden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 har bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslaget og idékataloget, et såkaldt høringssvar. Du finder høringsmaterialet nedenfor.

Høringssvarene sendes til mailadressen okonomi@balk.dk, hvorefter de vil blive lagt på denne side. Høringssvarene vil dermed være en del af det materiale der indgår i Kommunalbestyrelsens videre budgetdrøftelser samt til den endelige budgetbehandling.

Frist for fremsendelse af høringssvar er søndag den 10. september 2017.

Høringsmateriale

Høringsbrev om høring af budget 2018-2021

Idékatalog - Spareplan til budget 2018

Høringssvar

Høringssvar til budget 2018 fra en forældre til barn i BFO Hedegården

Høringssvar til budget 2018 fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Kasperskolen

Høringssvar til budget 2018 fra Distriktsbestyrelsen i Distrikt Baltorp

Høringssvar til budget 2018 fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hedegårdsskolen

Høringssvar til budget 2018 fra Dagplejens forældre i forældrebestyrelsen

På vegne af Kommunalbestyrelsen inviterer borgmester Jesper Würtzen (A) de høringsberettigede parter, råd, nævn og MED ind i budgetprocessen for budget 2018. Særligt med det fokus at generere spareforslag til budgettet, og hvornår den formelle høring foregår.

Samtlige spareforslag vil blive sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og vil dermed indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2018, og de bliver offentliggjort løbende her på siden.

Fristen for indsendelse af spareforslag er onsdag den 5. april 2017. 

Nedenfor finder du brev fra borgmesteren, tidsplan for budgetlægningen samt skema til spareforslag.

Du har mulighed for at indsende dit spareforslag via kommunens hjemmeside via dette link: https://ballerup.dk/indhold/forslag-om-besparelse-til-budget-2018

Alternativt kan du sende det udfyldte skema til okonomi@balk.dk.

Bilag

Brev fra borgmesteren til de høringsberettigede parter om proces for og høring af budgettet for 2018 herunder spareforslag

Tidsplan for budgetlægningen 2018 til de høringsberettigede parter

Skema til besparelsesforslag til budget 2018-2021

Høringssvar

 

Forslag nr. 001 til besparelser til budget 2018 fra FHBK ved handicaprådsrepræsentant Annette Loop og formand Lisbeth Schomacker - Pårørende til kronikere, kritisk 

Forslag nr. 002 til besparelser til budget 2018 fra Tobias S Hoffmann - Hjælpemiddelteamet - Nedsætte antal af tryksår i kommunen

Forslag nr. 003 til besparelser til budget 2018 fra Sundhedsplejen - Fælles møbelcentral og værksted

Forslag nr. 004 til besparelser til budget 2018 fra Sundhedsplejen - Fælles cykelværksted

Forslag nr. 005 til besparelser til budget 2018 fra Sundhedsplejen - Sortering af affald i stedet for en stor container ved skolerne

Forslag nr. 006 til besparelser til budget 2018 fra Arendse Ørding - Booking af kommunens lokaler

Forslag nr. 007 til besparelser til budget 2018 fra Arendse Ørding - Nedbringelse af unges alkohol- og stofindtag

Forslag nr. 008 til besparelser til budget 2018 fra Folkeoplysningsudvalget - Besparelser på energiområdet på foreningsområdet

Forslag nr. 009 til besparelser til budget 2018 fra Folkeoplysningsudvalget - Besparelser ved flere klub-bofællesskaber

Forslag nr. 010 til besparelser til budget 2018 fra Folkeoplysningsudvalget - Stordriftsbesparelse ved vagtkorps

Forslag nr. 011 til besparelser til budget 2018 fra Folkeoplysningsudvalget - Nedbringelse af falske alarmer

Forslag nr. 012 til besparelser til budget 2018 fra Bestyrelsens for Ballerup Museumsfond - Ser ingen muligheder for yderligere besparelser

Forslag nr. 013 til besparelser til budget 2018 fra MED-udvalget Distrikt Baltorp - Afvikling af frugt til børnehavebørn om eftermiddagen

Forslag nr. 014 til besparelser til budget 2018 fra MED-udvalget Distrikt Baltorp - Elektronisk publicering af nuværende materiale i papirform

Forslag nr. 015 til besparelser til budget 2018 fra Lokal-MED på Plejecenter Kirstinehaven - Undgå madspild

Forslag nr. 016 til besparelser til budget 2018 fra en borger - mindre bureaukrati i kommunen - færre ledere mellemledere

Forslag nr. 017 til besparelser til budget 2018 fra en borger - Kommunen skal have færre bygninger - lejemål

Forslag nr. 018 til besparelser til budget 2018 fra en borger - LED-lys i alle kommunens bygninger og lejemål

PDF ikon Høringssvar nr. 019 til budget 2018 fra Træning & Aktivitet

PDF ikon Forslag nr. 019a til besparelser til budget 2018 fra Træning & Aktivitet - Udnytte mulighed for samkørsel af borgere (Movia)

Forslag nr. 020 til besparelser til budget 2018 fra Træning & Aktivitet - Genoverveje taksten for Movia Flextur

Forslag nr. 021 til besparelser til budget 2018 fra Tandplejens MED-udvalg - Ændring af ordningen af økologisk frugt til skolebørn

Forslag nr. 022 til besparelser til budget 2018 fra en borger - Opsætning af storskærme - informationsskærme i bydelene

Forslag nr. 023 til besparelser til budget 2018 fra Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole - Samdrift af bygninger

Forslag nr. 024 til besparelser til budget 2018 fra Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole - Fjerne frugtordning fra skolerne

PDF ikon Forslag nr. 025 til besparelser til budget 2018 fra MED-udvalget i Sønderhaven - Ensretning i forhold til it og telefoner

Forslag nr. 026 til besparelser til budget 2018 fra MED- Udvalget i Toftehaven - Løbende abonnementer

PDF ikon Forslag nr. 027 til besparelser til budget 2018 fra MED- Udvalget i Toftehaven - Smart el på alle kommunale arbejdspladser

PDF ikon Høringssvar nr. 028 til budget 2018 fra distriktsbestyrelsen Måløvhøj

Forslag nr. 029 til besparelser til budget 2018 fra Center for Social og Sundhed - Udnyttelse af ejendomsporteføljen mere effektivt

Forslag nr. 030 til besparelser til budget 2018 fra Lokal-MED i Center for Social og Sundhed - Stop for udgivelsen af de 4 årstider

Forslag nr. 031 til besparelser til budget 2018 fra Ina Klinkwort - Ophør af indsatsen sengeredning

Forslag nr. 032 til besparelser til budget 2018 fra Lokal-MED i Center for Social og Sundhed - Stop for tilskud til Klub Impulsen

Forslag nr. 033 til besparelser til budget 2018 fra Ina Klinkwort - Brugerbetaling på personlig hjælp til indkøb

Forslag nr. 034 til besparelser til budget 2018 fra Lokal-MED i Center for Social og Sundhed - Nedlæggelse af pensionistskovture

Forslag nr. 035 til besparelser til budget 2018 fra Lokal-MED i Center for Social og Sundhed - Nedlæg Bøtø-opholdene

Forslag nr. 036 til besparelser til budget 2018 fra Dora Fog - Ophør af VIP-ordning hos IT-Forsyningen

Forslag nr. 037 til besparelser til budget 2018 fra Tommy Vedelfort - Oprettelse af et Socialrengøringsteam

Forslag nr. 038 til besparelser til budget 2018 fra Politisk Sekretariat - Mindre forbrug til eksterne konsulenter

Forslag nr. 039 til besparelser til budget 2018 fra Politisk Sekretariat - Arbejdsgange - udnyttelse af arbejdstid

Forslag nr. 040 til besparelser til budget 2018 fra Politisk Sekretariat - Frikommuneforsøget - koordinering og kvalitet

Forslag nr. 041 til besparelser til budget 2018 fra Ballerup Lærerforening - Folkeskolelovens § 16 b

Forslag nr. 042 til besparelser til budget 2018 fra Ballerup Lærerforening - Ressourcetildelingen til folkeskolen

Forslag nr. 043 til besparelser til budget 2018 fra Ballerup Lærerforening - Læringsplatform - Meebook

Forslag nr. 044 til besparelser til budget 2018 fra Ballerup Lærerforening - Vikardækning på skolerne

Forslag nr. 045 til besparelser til budget 2018 fra Seniorrådet - Nedlæggelse af pensionistskovture

Forslag nr. 046 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Ansættelse af 1-2 fleksjobambassadører

Forslag nr. 047 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Mentorindsats i grupper

Forslag nr. 048 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Screening - besparelse på aktør.pdf

Forslag nr. 049 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Reducering af mobiltelefoner og iPads i kommunen

Forslag nr. 050 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Kommunens bilpark

Forslag nr. 051 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Ingen udbetaling af ferie.pdf

Forslag nr. 052 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Reducering af Ballerup Kommunes biler, i forhold til udgift til taxakørsel

Forslag nr. 053 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Ansættelse af egen virksomhedsmentor til DLE

Forslag nr. 054 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Oprette internt tolkebureau i kommunen

Forslag nr. 055 til besparelser til budget 2018 fra Arbejdsmarkedscentret - Folkus på autisme-spektret

Forslag nr. 056 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Udarbejdelse af ny delegationsplan

Forslag nr. 057 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Undersøgelse af kørselsgodtgørelse

Forslag nr. 058 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Mere effektive printer og kopimaskiner

Forslag nr. 059 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Undersøgelse af udgifter til aftenbetjening til forplejning

Forslag nr. 060 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Færre medlemmer i Kommunen

Forslag nr. 061 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Endnu bedre udnyttelse af lokaler og ejendomme

Forslag nr. 062 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Fælles kørselskontor

Forslag nr. 063 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Droneteknologi

Forslag nr. 064 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Arbejdsgange

Forslag nr. 065 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Effektivisering af budgetopfølgningsprocesser

Forslag nr. 066 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Businesscase ift. hvis kantinen levere mad til flere arbejdspladser i kommunen

Forslag nr. 067 til besparelser til budget 2018 fra Rådhus-MED - Er det de rigtige funktioner som sidder centralt på rådhuset

PDF ikon Forslag nr. 068 til besparelser til budget 2018 fra Visitationen i Center for Social og Sundhed - Investeringsforslag - Systematisk re-visitation

Forslag nr. 069 til besparelser til budget 2018 fra Ina Klinkwort - brugerbetaling på personlig hjælp til indkøb

Forslag nr. 070 til besparelser til budget 2018 fra Tobias S. Hoffmann - Udskiftning af lamper til LED og opsætning af solpaneler på rådhuset

Høringssvar nr. 071 til budget 2018 fra Hoved-MED