Budget for 2015

Budgettet blev vedtaget mandag den 6. oktober 2014 af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. De fire partier bag budgettet indgik samtidig en politisk aftale om budgettet for 2015 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer. Du finder aftalen her.

Udskrivningsprocenten blev fastsat uændret til 25,5 % og grundskyldspromillen uændret til 28,89 0/00.

Under punktet Borgmesterens tale og ordførertalerne finder du borgmester Jesper Würtzens tale ved fremlæggelsen af det endelige budget samt partiernes ordførertaler.

Undervejs i budgetlægningen udarbejdes en række notater, som betegnes økonomibilag. Du finder økonomibilagene for 2015 her.

 

Dette materiale blev uddelt til tilhørerne ved budgetvedtagelsen mandag den 6. oktober 2014:

Her finder du den politiske aftale, som blev indgået af de fire partier bag budgettet; Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen indeholder de generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer.

Inden den endelige vedtagelse af budgettet for 2015 og 2016-2018 på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 6. oktober 2014, blev budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016-2018 sendt i høring. Budgetforslaget blev sendt i høring i bestyrelser, interesseorganisationer og råd og nævn.

Du finder høringsmaterialet her og høringssvarene nedenfor.

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail