Budget 2016

Budgettet blev vedtaget mandag den 5. oktober 2015 af et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre. De to partier bag budgettet indgik samtidig en politisk aftale om budgettet for 2016 med generelle økonomiske målsætninger og en række nye initiativer. Du finder aftalen her.

Udskrivningsprocenten blev fastsat uændret til 25,5 % og grundskyldspromillen uændret til 28,89 0/00.

Under punktet Borgmesterens tale og ordførertalerne finder du borgmester Jesper Würtzens tale ved fremlæggelsen af det endelige budget samt partiernes ordførertaler.

Undervejs i budgetlægningen udarbejdes en række notater, som betegnes økonomibilag. Du finder økonomibilagene fra 2015 her.

Inden den endelige vedtagelse af budgettet for 2016 og 2017-2019 på Kommunalbestyrelsens møde mandag den 5. oktober 2015, blev budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017-2019 sendt i høring. Budgetforslaget blev sendt i høring i bestyrelser, interesseorganisationer og råd og nævn.

Du finder høringsmaterialet her og høringssvarene nedenfor.

Høringsbrev af 27. august 2015

Supplerende høringsbrev af 31. august 2015

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail