Gæld til Ballerup Kommune

Hvis du ikke kan betale din regning fra Ballerup Kommune, er det vigtigt at du kontakter Opkrævningen for at få en betalingsaftale.

Du kan kontakte Opkrævningen på telefon 4477 2860.

Hvis du ikke betaler din regning og ikke kontakter kommunen, så bliver du rykket for beløbet. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det skal koste 250 kr., hvis kommunen skal sende en rykker til dig.

 

 

Du kan få en betalingsaftale, hvis du accepterer, at eventuel overskydende skat og AM-bidrag mv. anvendes som ekstraordinære afdrag efter gældende regler. Du kan altså først få udbetalt din overskydende skat, år du har indfriet din gæld til kommunen.

Din gæld vil være registreret i Det Centrale Fordringsregister indtil gælden er betalt. Det er denne registrering, som betyder, at bl.a. overskydende skat ikke umiddelbart kan udbetales.

Hvis du ikke indgår en aftale eller hvis du ikke overholder din aftale, så vil din gæld blive fremsendt til SKAT, der så vil stå for inddrivelsen. Det vil medføre ekstra omkostninger for dig.

Hvis du skylder betaling for daginstitution, fritidshjem eller klub, så vil denne gæld blive fremsendt til inddrivelse i SKAT, hvilket blandt andet betyder, at der vil blive modregnet i din børnefamilieydelse.

Vil du klage over din gæld til kommunen, skal du henvende dig skriftligt eller mundtligt i kommunen. Du skal klage senest fire uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Kommunen vil vurdere afgørelsen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen.

Hvis din gæld er overgået til tvangsinddrivelse hos SKAT, skal du sende en skriftlig klage via SKAT's hjemmeside.

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail