Gæld til Ballerup Kommune

Kan du ikke betale din regning

Kan du ikke betale din regning fra Ballerup Kommune, skal du kontakte Opkrævningen via e-mail inkasso@balk.dk eller på telefon 4477 2860.

Hvad koster det, hvis vi skal sende dig en rykker

Hvis Opkrævningen skal sende dig en rykker koster det dig 250 kr. for hver gang vi skal rykke dig. Gebyrets størrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

 

 

Du kan kun få en betalingsaftale i op til 6 måneder fra forfaldstidspunktet.

Der beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet indtil restancen er betalt.

Får du overskydende skat, AM-bidrag m.m. fra SKAT vil de blive brugt som ekstraordinært afdrag på restancen.

Overholder du ikke din betalingsaftale

Hvis du ikke overholder din betalingsaftale sender vi dig en rykker, som koster dig 250 kr. Gebyrets størrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke betaler afdragene, som er nævnt i rykkerskrivelsen, bliver aftalen slettet. Herefter vil kommunens pantefoged uden yderligere varsel beramme et tidspunkt for en udlægsforretning.

Hvis kommunens pantefoged ved udlægsforretningen beslutter at foretage udlæg i din ejendom, vil sagen efterfølgende blive sendt til advokat med henblik på tvangsauktion.

Du kan få en betalingsaftale i op til 4 måneder, hvis du ikke ønsker, at der skal ske modregning i Børne- og ungeydelsen.

Får du overskydende skat, AM-bidrag m.m. fra SKAT vil de blive brugt som ekstraordinært afdrag på restancen.

Overholder du ikke din betalingsaftale

Hvis du ikke overholder din betalingsaftale sender vi dig en rykker, som koster dig 250 kr. Gebyrets størrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke betaler afdragene, som er nævnt i rykkerskrivelsen, bliver aftalen slettet. Herefter vil din restance uden yderligere varsel blive sendt til inddrivelse i SKAT.

Ballerup Kommune fastsætter din betaling af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp udfra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

Får du overskydende skat, AM-bidrag m.m. fra SKAT vil de blive brugt som ekstraordinært afdrag på restancen.

Overholder du ikke betalingen

Hvis du ikke overholder din betalingsfastsættelse, sender vi dig en rykker, som koster dig 250 kr. Gebyrets størrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke betaler afdragene, som er nævnt i rykkerskrivelsen, bliver aftalen slettet. Herefter vil hele kravet uden yderligere varsel blive sendt til inddrivelse i SKAT.

Du kan få en betalingsaftale afhængig af gældens størrelse og type.

Får du overskydende skat, AM-bidrag m.m. fra SKAT vil de blive brugt som ekstraordinært afdrag på restancen.

Overholder du ikke din betalingsaftale

Hvis du ikke overholder din betalingsaftale sender vi dig en rykker, som koster dig 250 kr. Gebyrets størrelse er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke betaler afdragene, som er nævnt i rykkerskrivelsen, bliver aftalen slettet.

Kommunen vil herefter kunne modregne afdragene i eventuel udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark, fx pensions- og/eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Kommunen kan uden yderligere varsel sende din restance til inddrivelse i SKAT.

Hvis du ikke indgår en aftale, så kan din gæld blive fremsendt til inddrivelse i SKAT. Det vil medføre ekstra omkostninger for dig.

Hvis det drejer sig om ejendomsskat m.m. kan du læse mere i afsnittet ovenfor om "Betalingsaftale for ejendomsskat, renovation m.m.".

Du har mulighed for at indgå en betalingsaftale, hvis din gæld vedrører betaling til daginstitution, BFO eller klub. Læs mere i afsnittet "Betalingsaftale for institution, BFO og klub".

Hvis du ikke indgår en betalingsaftale, vil din gæld blive fremsendt til inddrivelse i SKAT. Det vil medføre ekstra omkostninger for dig.

Modtager du kontanthjælp, og betaler du ikke din løbende betaling til daginstitution, BFO eller klub vil kommunen i henhold til Aktivlovens § 96 og Folkeskolelovens § 50, stk. 3, fradrage betalingen i din udbetaling af kontanthjælp.

Vil du klage over din gæld til kommunen, skal du henvende dig til Opkrævningen enten via e-mail okonomi@balk.dk, borger.dk eller telefon 4477 2860. Du skal klage senest fire uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Kommunen vil vurdere afgørelsen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage og sagens akter videre til Ankestyrelsen.

Hvis din gæld er overgået til inddrivelse hos SKAT, skal du sende en skriftlig klage via SKAT's hjemmeside.

Din gæld er registreret i SKAT, indtil gælden er betalt. Denne registrering betyder, at din overskydende skat, AM-bidrag og negativ moms ikke umiddelbart kan udbetales, men vil blive modregnet i din gæld.

Kontakt

Opkrævning

Rådhuset

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2860

E-mail