Høring om budgettet for 2017

Budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 behandles af Kommunalbestyrelsen mandag den 10. oktober 2016.

Du kan læse mere i Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015.

Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 samt direktionens katalog over spareforslag blev førstebehandlet på Økonomiudvalgets møde tirsdag den 23. august 2016.

Den 29. august 2016 førstebehandler Kommunalbestyrelsen budgetforslaget. Via NetTV kan du følge med i behandlingen live på http://nettv.ballerup.dk/core/portal/home.

Forinden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 har bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslaget og sparekataloget, et såkaldt høringssvar. Du finder høringsmaterialet nedenfor.

Høringssvarene sendes til mailadressen okonomi@balk.dk., hvorefter de vil blive lagt på denne side. Høringssvarene vil dermed være en del af det materiale der indgår i Kommunalbestyrelsens videre budgetdrøftelser samt til den endelige budgetbehandling.

Frist for fremsendelse af høringssvar er søndag den 11. september 2016.

Bestyrelser

Skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole

Forældrebestyrelsen i distrikt Hedegården

Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Baltorp

Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole

Bestyrelsen for Ballerup Museumsfond

Skolebestyrelsen ved Ordblindeinstituttet

Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen

Skolebestyrelsen ved Baltorpskolen

Skolebestyrelsen ved Måløvhøj Skole

Overgangsbestyrelsen i Børnehusene i Distrikt Måløvhøj

 

Råd og nævn

Folkeoplysningsudvalge

Grønt Råd

Seniorrådet i Ballerup Kommune

 

Øvrige interesseorganisationer

Ballerup Lærerforening

Brdr. Jardorf mfl. I/S

SF - Socialistisk Folkeparti

 

Personale

Hoved-MED

Lokal-MED i Center for Økonomi og Styring

Lokal-MED på Kasperskolen

Lokal-MED i Center for Ejendomme

Lokal-MED i Center for By, Erhverv og Miljø

Lokal-MED i Træning og Aktivitet

Lokal-MED i Politisk Sekretariat

Lokal-Med i Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Lokal-MED i Køkken Ballerup

Lokal-MED i Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Lokal-MED i Jobcenter Ballerup

MED-udvalget på Plejecenter Sønderhaven og Plejecenter Toftehaven

MED-udvalget på Plejecenter Egely og Plejecenter Kirstinehaven

MED-udvalget i Hjemmeplejen

MED-udvalget på Hedegårdsskolen

MED-udvalget på Skovlunde Skole

MED-udvalget på Baltorpskolen

MED-udvalget på Skovvejens Skole

MED-udvalget på Måløvhøj Skole

Center-MED for Skoler, Institutioner og Kultur

Center-MED og Lokal-MED for Center for Social og Sundhed

Stokholtbuen MED

Plejecenter Lindehaven

Sundhedsplejen

Overgangs-MED i Børnehusene i Distrikt Skovvejen

Borgmester Jesper Würtzen (A) inviterede i foråret de høringsberettigede parter ind i budgetprocessen for budget 2017. Særligt med det fokus at generere spareforslag til budgettet og med henblik på at parterne blev gjort opmærksomme på, hvornår de skal være parate til at bidrage til den officielle høring.

Nedenfor finder du brevet samt skema til spareforslag.

Fristen for indsendelse af spareforslag var mandag den 4. april 2016. Høringssvarene blev sendt til okonomi@balk.dk.