Økonomibilag 2016

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag.

De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene i nedenfor. Der er foreløbigt udarbejdet følgende økonomibilag i 2016:

Økonomibilag nr. 1

Økonomibilag nr. 2

REVIDERET Befolkningsprognose 2016-2029 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 3

Økonomibilag nr. 4

Økonomibilag nr. 5

Økonomibilag nr. 6

Økonomibilag nr. 7

Økonomibilag nr. 8

Økonomibilag nr. 9

Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail