Økonomibilag 2010

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes budgetbilag (nu økonomibilag).

De enkelte budgetbilag kan hentes ved at klikke på linkene nedenfor. Der er i 2010 udarbejdet følgende budgetbilag:

Budgetbilag nr. 1

Befolkningsprognose 2010-2022

Budgetbilag nr. 2

Udgiftsredegørelse - budget 2011-2014

Budgetbilag nr. 3

Første opfølgning af anlægsbudgettet 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag nr. 4

Første budgetopfølgning 2010

Budgetbilag nr. 5

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Budgetbilag nr. 6

Forslag til budget 2011-2014

Budgetbilag nr. 7

Anden opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag nr. 8

Anden budgetopfølgning for regnskabsåret 2010 - revideret

Budgetbilag nr. 9

Skatter, generelle tilskud og udligning, kirkeskat

Budgetbilag nr. 10

Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 2011-2014

Budgetbilag nr. 11

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag for årene 2012-2014