Økonomibilag 2011

Budgetlægningen i Ballerup Kommune foregår ikke kun ved Kommunalbestyrelsens første og anden behandling af budgetforslaget. Budgetprocessen starter i det tidlige forår og slutter med den endelige budgetvedtagelse ved andenbehandlingen, der for 2012 fandt sted mandag den 10. oktober 2011.

Undervejs i processen blev der produceret en del arbejdsmateriale til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens arbejde med budgettet. Disse arbejdspapirer - kaldet budgetbilag - blev offentliggjort her på hjemmesiden efter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af budgetbilagene.

Budgetbilagene omhandler følgende emner:

Budgetbilag nr. 1

Befolkningsprognose 2011-2023 for Ballerup Kommune

Budgetbilag nr. 2

Udgiftsredegørelse – budget 2012-2015

Budgetbilag nr. 3

Første opfølgning af anlægsbudget 2011 inkl. tilretning af budgettet for 2012-2015 samt den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag nr. 4

Første egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011

Budgetbilag nr. 5

2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag nr. 6

Regnskabsåret 2011 – halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret 2011

Budgetbilag nr. 7

Udskrivningsgrundlag og indkomstskat, generelle tilskud og kom-munal udligning samt andre skatter – Valg af selvbudgettering eller statsgaranti for 2012 – Midtvejsregulering for 2011

Budgetbilag nr. 8

Forslag til budget 2012–2015

Budgetbilag nr. 9

Skatter samt generelle tilskud og udligning – endelige forventninger herunder kirkeskat

Budgetbilag nr. 10

Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget 2012-2015

Budgetbilag nr. 11

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budget-overslag for årene 2013-2015

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail