Økonomibilag 2011

Budgetlægningen i Ballerup Kommune foregår ikke kun ved Kommunalbestyrelsens første og anden behandling af budgetforslaget. Budgetprocessen starter i det tidlige forår og slutter med den endelige budgetvedtagelse ved andenbehandlingen, der for 2012 fandt sted mandag den 10. oktober 2011.

Undervejs i processen blev der produceret en del arbejdsmateriale til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens arbejde med budgettet. Disse arbejdspapirer - kaldet budgetbilag - blev offentliggjort her på hjemmesiden efter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af budgetbilagene.

Budgetbilagene omhandler følgende emner:

Budgetbilag nr. 1

Budgetbilag nr. 2

Budgetbilag nr. 3

Budgetbilag nr. 4

Budgetbilag nr. 5

Budgetbilag nr. 6

Budgetbilag nr. 7

Budgetbilag nr. 8

Budgetbilag nr. 9

Budgetbilag nr. 10

Budgetbilag nr. 11

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail