Økonomibilag 2012

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag. De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene nedenfor. I 2012 er der udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Økonomibilag nr. 2

Økonomibilag nr. 3

Økonomibilag nr. 4

Økonomibilag nr. 5

Økonomibilag nr. 6

Økonomibilag nr. 7

Økonomibilag nr. 8

Økonomibilag nr. 9

Økonomibilag nr. 10

Økonomibilag nr. 11