Økonomibilag 2012

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag. De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene nedenfor. I 2012 er der udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Udviklingen i kommunens likviditet i 2011

Økonomibilag nr. 2

Udviklingen i kommunens langfristede gæld i 2011

Økonomibilag nr. 3

Befolkningsprognose for 2012-2025 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 4

Første egentlige budgetopfølgning for 2012 inkl. virkninger for 2013-2015

Økonomibilag nr. 5

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Økonomibilag nr. 6

Regnskabsåret 2012 - anden budgetopfølgning

Økonomibilag nr. 7

Forslag til budget 2013-2016

Økonomibilag nr. 8

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Økonomibilag nr. 9

Afsluttende tilretning af forslag til budget 2013-2016

Økonomibilag nr. 10

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene 2014-2016

Økonomibilag nr. 11

Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2012