Økonomibilag 2013

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag. De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene nedenfor. I 2013 blev der udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Udviklingen i kommunens likviditet i 2012

Økonomibilag nr. 2

Udviklingen i kommunens langfristede gæld i 2012

Økonomibilag nr. 3

Befolkningsprognose 2013-2026

Økonomibilag nr. 4

Første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Økonomibilag nr. 5

Anden budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Økonomibilag nr. 6

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Økonomibilag nr. 7

Forslag til budget 2014-2017

Økonomibilag nr. 8

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Økonomibilag nr. 9

Afsluttende tilretning af forslag til budget 2014-2017

Økonomibilag nr. 10

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2014 samt vejledende budgetoverslag for årene 2015-2017

Økonomibilag nr. 11

Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2013