Økonomibilag 2014

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag. De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene nedenfor. I 2014 er der udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Udviklingen i kommunens likviditet i 2013

Økonomibilag nr. 2

Befolkningsprognose 2014-2027

Økonomibilag nr. 3

Første budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget 2015-2018

Økonomibilag nr. 4

Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget 2015-2018

Økonomibilag nr. 5

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Økonomibilag nr. 6

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Økonomibilag nr. 7

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Økonomibilag nr. 8

Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

Økonomibilag nr. 9

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene 2016-2018

Økonomibilag nr. 10

Tredje budgetopfølgning 2014 inkl. ændringer til budget 2015-2018