Økonomibilag 2015

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag.

De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene i nedenfor. Der er i 2015 udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Økonomibilag nr. 2

Økonomibilag nr. 3

Økonomibilag nr. 4

Økonomibilag nr. 5

Økonomibilag nr. 6

Økonomibilag nr. 7

Økonomibilag nr. 8

Økonomibilag nr. 9

Økonomibilag nr. 10

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail