Økonomibilag 2015

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag.

De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene i nedenfor. Der er i 2015 udarbejdet følgende økonomibilag:

Økonomibilag nr. 1

Udviklingen i kommunens likviditet 2014

Økonomibilag nr. 2

Befolkningsprognose 2015-2028 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 3

Første budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 4

Anden budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 5

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Økonomibilag nr. 6

Forslag til budget 2016-2019

Økonomibilag nr. 7

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Økonomibilag nr. 8

Afsluttende tilretning af forslag til budget 2016-2019

Økonomibilag nr. 9

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt 2017-2019

Endelige resultatoversigter for 2016 (justering af investeringsoversigt)

Økonomibilag nr. 10

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail