Økonomibilag 2016

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag.

De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene i nedenfor. Der er foreløbigt udarbejdet følgende økonomibilag i 2016:

Økonomibilag nr. 1

Udviklingen i kommunens likviditet 2015

Økonomibilag nr. 2

REVIDERET Befolkningsprognose 2016-2029 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 3

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 4

Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune

Økonomibilag nr. 5

Skatter, generelle tilskud og udligning

Økonomibilag nr. 6

Forslag til budget 2017-2020

Økonomibilag nr. 7

Skatter, generelle tilskud og udligning

Økonomibilag nr. 8

Forslag til budget 2017-2020

Økonomibilag nr. 9

Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020

Økonomibilag nr. 10

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016

Kontakt

Center for Økonomi
og Styring

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail