Økonomibilag 2017

I årets løb udarbejdes en række notater som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater benævnes økonomibilag.

De enkelte økonomibilag kan hentes ved at klikke på linkene i nedenfor. Der er foreløbigt udarbejdet følgende økonomibilag i 2017:

Økonomibilag nr. 1

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune 2017-2030

Økonomibilag nr. 2

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017

Økonomibilag nr. 3

Økonomibilag nr. 4

Skatter, generelle tilskud og udligning

Økonomibilag nr. 5

Forslag til budget 2018-2021

Økonomibilag nr. 6

Økonomibilag nr. 7

Økonomibilag nr. 8

Økonomibilag nr. 9

PDF ikon Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune