Økonomibilag 2018

I årets løb udarbejder administrationen en række notater til det politiske niveau som led i budgetlægningen for det kommende år og i forbindelse med opfølgningen af indeværende års budget. Disse notater, som vi kalder økonomibilag, bliver offentliggjort her på hjemmesiden efter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Du finder de enkelte økonomibilag ved at klikke på linkene nedenfor. Der er foreløbigt udarbejdet følgende økonomibilag i 2018:

Økonomibilag nr. 1