Flagregulativ

Sådan flager vi i Ballerup Kommune i 2017.
 

Søndag den 1. januar
Nytårsdag

søndag den 5. februar
HkH Kronprinsesse Mary (født 1972)

mandag den 6. februar
HkH Prinsesse Marie (født 1976)

torsdag den 23. marts *)
Nordens dag (dansk/finsk/norsk/svensk/islandsk flag)

søndag den 9. april
Danmarks besættelse 1940 (der flages på halv stang indtil kl. 12.00, derefter på hel)

fredag den 14. april
Langfredag (på halv stang hele dagen)

søndag den 16. april
Påskedag

søndag den 16. april
HM Dronning Margrethe II (født 1940)

lørdag den 29. april
HkH Prinsesse Benedikte (født 1944)

mandag den 1. maj
Arbejderbevægelsens internationale kampdag

fredag den 5. maj
Danmarks Befrielse 1945

tirsdag den 9. maj *)
Europadag (Dannebrog og EU-flag)

torsdag den 25. maj
Kristi Himmelfartsdag

fredag den 26. maj
HkH Kronprins Frederik (født 1968)

søndag den 4. juni
Pinsedag

mandag den 5. juni
Grundlovsdag

onsdag den 7. juni
HkH Prins Joachim (født 1969)

søndag den 11. juni
HkH Prinsgemal Henrik (født 1934)

torsdag den 15. juni
Valdemarsdag og Genforeningen 1920

onsdag den 21. juni
Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput

lørdag den 29. juli
Færøernes nationale festdag. Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkid 

tirsdag den 5. september
Udsendte soldaters dag

tirsdag den 24. oktober *)
FN-dag (Dannebrog og FN-flaget)

torsdag den 30. november *)
Skotsk nationaldag (Dannebrog og skotsk flag)

mandag den 25. december
Juledag 

*) På følgende datoer flages kun på rådhuset

Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.

Flaget nedhales ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 20.00.

Disse regler følges også, når der flages uden for de officielle flagdage.

Når flaget er fastgjort til flaglinen, hejses det udfoldet og roligt til tops.

Den der hejser flaget – og dennes eventuelle medhjælper – skal have blottede ho-veder.

Flagning på halv stang: Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekun-der.

Derefter sættes det på halv dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

På rådhuset og på de afstemningssteder, der har flagstang flages desuden i forbindelse med valg og folkeafstemninger.

 

På skolerne flages på skolens egne fest- og mærkedage, herunder sidste skoledag før sommerferien og første dag efter, samt eksamensdage, efter lederens bestemmelse.

På øvrige institutioner flages desuden på de respektive institutioners egne fest- og mærkedage efter lederens bestemmelse.

Der flages med Dannebrog samt flag fra det besøgende land.

Hvis besøg fra udlandet falder sammen med en officiel flagdag, må der godt flages med andre flag end det danske. Det danske flag skal dog også til tops.

På dagen flages på halv. Der må ikke flages med vimpler eller andre flag, uanset kommunen har besøg af gæster, har egne fest- og mærkedage eller det er officielle flagdage.

Der flages på halv, indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Der flages kun på én flagstang, uanset der kan være opsat flere flagstænger.

Som hovedregel flages ikke i weekends – undersøges hvis det bliver aktuelt.

Flagning udover, hvad der er nævnt i regulativet, kan kun ske efter tilladelse fra borgmesteren.