Flagregulativ

Sådan flager vi i Ballerup Kommune i 2016
 

1. januar
Nytårsdag

5. februar
HkH Kronprinsesse Mary (født 1972)

6. februar
HkH Prinsesse Marie (født 1976)

23. marts*
Nordens dag (dansk/finsk/norsk/svensk/islandsk flag)

25. marts
Langfredag (på halv stang hele dagen)

27. marts
Påskedag

9. april
Danmarks besættelse 1940 (der flages på halv stang indtil kl. 12.00, derefter på hel)

16. april
HM Dronning Margrethe II (født 1940)

29. april
HkH Prinsesse Benedikte (født 1944)

1. maj
Arbejderbevægelsens internationale kampdag

5. maj
Danmarks Befrielse 1945

5. maj
Kristi Himmelfartsdag

9. maj*
Europadag (Dannebrog og EU-flag)

15. maj
Pinsedag

26. maj
HkH Kronprins Frederik (født 1968)

5. juni
Grundlovsdag

7. juni
HkH Prins Joachim (født 1969)

11. juni
HkH Prinsgemal Henrik (født 1934)

15. juni
Valdemarsdag og Genforeningen 1920

21. juni
Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput

29. juli
Færøernes nationale festdag. Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkid                                  

5. september
Udsendte soldaters dag

24. oktober*
FN-dag (Dannebrog og FN-flaget)

30. november*
Skotsk nationaldag (Dannebrog og skotsk flag)

25. december
Juledag

*) På følgende datoer flages kun på rådhuset

Flaget hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8.00.

Flaget nedhales ved solnedgang, dog ikke senere end kl. 20.00.

Disse regler følges også, når der flages uden for de officielle flagdage.

Når flaget er fastgjort til flaglinen, hejses det udfoldet og roligt til tops.

Den der hejser flaget – og dennes eventuelle medhjælper – skal have blottede ho-veder.

Flagning på halv stang: Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekun-der.

Derefter sættes det på halv dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

På rådhuset og på de afstemningssteder, der har flagstang flages desuden i forbindelse med valg og folkeafstemninger.

 

På skolerne flages på skolens egne fest- og mærkedage, herunder sidste skoledag før sommerferien og første dag efter, samt eksamensdage, efter lederens bestemmelse.

På øvrige institutioner flages desuden på de respektive institutioners egne fest- og mærkedage efter lederens bestemmelse.

Der flages med Dannebrog samt flag fra det besøgende land

På dagen flages på halv. Der må ikke flages med vimpler eller andre flag, uanset kommunen har besøg af gæster, har egne fest- og mærkedage eller det er officielle flagdage.

Der flages på halv, indtil begravelsen/bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

 

Der flages kun på én flagstang, uanset der kan være opsat flere flagstænger.

Som hovedregel flages ikke i weekends – undersøges hvis det bliver aktuelt.

Flagning udover, hvad der er nævnt i regulativet, kan kun ske efter indhentet tilla-delse fra borgmesteren.

Andre sider i Flagregulativ