Kort over alt i Ballerup

Her får du et godt kendskab til din kommune:

Se det digitale kort over Ballerup

Læs hernede, hvordan du kan bruge det!

På Ballerup kortet kan du vælge forskellige visninger og fx se:

Offentlig service

 • Skoledistrikter
 • Folkeskoler
 • Privatskoler
 • Sundhedscenter
 • Plejecenter

Rekreative områder

 • Kolonihaver
 • Bynær rekreativ zone
 • Friluftsanlæg på land
 • Særlige naturområder
 • Værdifulde landskaber
 • Kulturhistoriske interesser

Landbrug, skov & miljø

 • Landbrug
 • Skovrejsning
 • Friluftsanlæg
 • Støjende friluftsanlæg
 • Lavbundsarealer
 • Vandindvinding
 • Grundvandsbeskyttelse

Trafik

 • Infrastruktur
 • Regionalt vejnet
 • Lokal trafik
 • Kollektiv trafik
 • Supercykelsti
 • Trafik stier
 • Rekreative stier
 • Stikort

Planer

 • Lokalplaner
 • Fingerplan 2007
 • Fingerbyens grønne kiler
 • Fingerbyens kileforlængelser

Se driftskort over Ballerup

Brug funktionen Søg og Find på kortet og find fx:

 • Boldbaner
 • Naturarealer
 • Grønne områder
 • Vejområder
 • Affaldsbeholdere

Se OpenStreetMap over Ballerup

OpenStreetMap er et åbent kort, hvor alle har adgang til at rette, opdatere, downloade og bruge.

Læs mere om OpenStreetMap

Tilmeld dig for at komme i gang