Borgerforslag

Som stemmeberettiget borger i Ballerup Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker Kommunalbestyrelsen skal drøfte. For blandt andet at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 450 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans, i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om det inden for de seneste 12 måneder (undtaget hvis der foreligger nye oplysninger).

Et forslag udløber, tre måneder efter det er oprettet.

Opret forslag

Du kan oprette et forslag på formularen her.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Ballerup, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal logge ind med NemID. Dine oplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være stemmeberettiget i Ballerup Kommune for at kunne stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser, for at sikre at det kun er Ballerupborgere, der opretter og stemmer på forslag.

Antallet af stemmer opdateres ca. en gang ugentligt.

Senest opgørelse af stemmer fredag den 31. juli kl. 10.30

Aktive borgerforslag

Forslaget er stillet af Allan Kaltoft Pedersen og udløber den 4. august 2020.

Der forlyder der snart skal laves en lokalplan for Skovlunde center syd som der har været gjort for Skovlunde center nord.

I vinderen af arkitektkonkurrencen har det været illustreret at den nuværende store parkeringsplads der strækker fra kulturhuset til Ballerup Boulevard skulle

omdannes til bygninger.

Dette har den negative konsekvens at Skovlunde ikke længere vil have en cementeret plads til afholdelse af arrangementer

som f.eks. Skovlunde byfest, der årligt holdes på den plads.

Derfor stilles dette forslag med henblik på man i den kommen lokalplan indtænker et torv i Skovlunde syd. En levende by har brug for et sted at kunne afholde disse fælles arrangementer, og et torv vil eller plads, vil være en æstetisk flot og tillokkende tilføjelse til den store nye byfornyelse Skovlunde i disse år oplever.

Du kan stemme på forslaget her.

Forslaget er stillet af Lise Wenzel Andersen og udløber 10. september 2020.

I skriver på kommunens hjemmeside, at vi i kommunen har mange brændeovne, og at brændeovne forurener meget. Vi lever i en tid, hvor der er stort fokus på at nedbringe CO2 , jeg vil derfor foreslå, at man begrænser brugen af brændeovne i kommunen.

Jeg vil foreslå, at man starter med at forbyde at bruge brændeovne om natten. Vi kan ikke have vinduet åbnet om natten i vinterperioden, da brænderøgen vælter ind ad vinduet. Det må være en menneskeret at kunne få frisk luft ind ad vinduet.

Vi bor jo ikke i Ruhr-distriktet.

Du kan stemme på forslaget her

Forslaget er stillet af Renata Lohse og udløber 6. oktober 2020.

Søndergårds området og søerne er blevet meget flot og bliver flittig benyttet bl.a. til gåture omkring søerne.

Det ville være rigtig flot med 1 stort - eller 1 stort og 2 mindre - springvand i søerne.

Selvom det tilsyneladende ikke kan rense søerne og fremme iltning af søerne synes jeg alligevel at det ville være super med springvand.

Du kan stemme på forslaget her.

Forslaget er stillet af Maria Lysholt Salge og udløber den 8. oktober 2020

Jeg ønsker der igen kommer tilskud til pasning af eget barn hjemme. Dette er et ønske fra flere forældre, og nytilkomne i kommunen, som ikke ønsker at få deres barn passet ude, imens de er små. Det vil også tage noget af det pres som de

oplever i institutionerne. Der vil være flere hænder til de børn, som går i institutionerne. Der er flere kommuner som er begyndt at indføre tilskuddet igen, og det vil give os forældre en chance for, at vurdere hvilken start på livets, som vi mener er bedst, for vores barn.

Du kan stemme på forslaget her.

 

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

moda@balk.dk