Borgerforslag

Som stemmeberettiget borger i Ballerup Kommune har du mulighed for at oprette et forslag, som du ønsker Kommunalbestyrelsen skal drøfte. For blandt andet at sikre at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 450 stemmer at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen.

Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans, i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har truffet beslutning om det inden for de seneste 12 måneder (undtaget hvis der foreligger nye oplysninger).

Et forslag udløber, tre måneder efter det er oprettet.

Opret forslag

Du kan oprette et forslag på formularen her.

Stem på et forslag

Er du enig i et forslag, der er stillet af en borger i Ballerup, har du mulighed for at stemme på forslaget. Du skal logge ind med NemID. Dine oplysninger vil ikke være synlige for andre. Du skal være stemmeberettiget i Ballerup Kommune for at kunne stemme på et forslag.

Der foretages regelmæssige tjek af navne og adresser, for at sikre at det kun er Ballerupborgere, der opretter og stemmer på forslag.

Antallet af stemmer opdateres ca. en gang ugentligt.

Senest opgørelse af stemmer fredag den 29. maj kl. 9.30

Aktive borgerforslag

Forslaget er stillet af Kenneth Derderding og udløber fredag den 3. juli 2020.

Den grønne omstilling er godt på vej, men den skal have lidt ekstra hjælp på nogle fronter.

Der er fx. mangle på ladestander i Ballerup kommune, og det holder mange fra at købe en elbil. Mange af byens borgere bor i almen boligforening, og der er ikke mulighed for at få en offentlig ladestander op, da den koster op mod 20-30.000 kr.

Et beløb som boligselskaberne ikke vil bruge penge på.

Når du køber en elbil idag, for du en gratis ladestander med i handlen, men når du så bor i lejlighed ( almen bolig ) kan du ikke bruge denne gratis ladestander til noget, da man ikke kan installere den i er lejlighedskompleks.

Mit forslag går ud på at kommunen går mere aktivt ind i kampen, og støtter opsætning af de dyre ladestandere. Det kunne være et samarbejde mellem ladestander leverandør, boligselskab og kommune. 

Der er sikkert os andre måder stykke et lign. forslag sammen på. Vi kan også kigge ind til vores naboer i KBH, som har sat et lign projekt igang i samarbejde med Clever.

Jo flere ladestander der står hvor borgerne bor, jo flere tør tage springet ud i en investering i elbil. Kunne være godt at se Ballerup Kommune være blandt de første og ta den næste skridt i grønne omstilling.

Du kan stemme på forslaget her.

Forslaget er stillet af Pernille Reenberg og udløber den 27. juli 2020.

Oprettelse af en "Grøn guide" i Ballerup - f.eks. som den i Gladsaxe - https://ggglx.dk/ (Eksternt link)

Du kan stemme på forslaget her

Forslaget er stillet af Allan Kaltoft Pedersen og udløber den 4. august 2020.

Der forlyder der snart skal laves en lokalplan for Skovlunde center syd som der har været gjort for Skovlunde center nord.

I vinderen af arkitektkonkurrencen har det været illustreret at den nuværende store parkeringsplads der strækker fra kulturhuset til Ballerup Boulevard skulle

omdannes til bygninger.

Dette har den negative konsekvens at Skovlunde ikke længere vil have en cementeret plads til afholdelse af arrangementer

som f.eks. Skovlunde byfest, der årligt holdes på den plads.

Derfor stilles dette forslag med henblik på man i den kommen lokalplan indtænker et torv i Skovlunde syd. En levende by har brug for et sted at kunne afholde disse fælles arrangementer, og et torv vil eller plads, vil være en æstetisk flot og tillokkende tilføjelse til den store nye byfornyelse Skovlunde i disse år oplever.

Du kan stemme på forslaget her.

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

E-mail