Mere om valget og kandidater

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker hvert fjerde år. 

Valget finder sted i år tirsdag den 16. november 2021.

I Danmark er der kommunalt selvstyre, hvor kommuner og regioner hver især har selvbestemmelse over en række områder. De kommunale valg er en samlebetegnelse for valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

SOCIALE MEDIER