Morten Andersson

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Socialdemokratiet (A)

Morten Andersson

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen
1/1 2018

Øvrige poster:
Medlem, Teknik- og Miljøudvalget

Søgårdsvej 17
2750 Ballerup

Telefon: 4024 5140
E-mail: mor6@balk.dk