Sikre mails

Hvis du sender personfølsomme oplysninger til kommunen, skal du anvende en sikker forbindelse til kommunen. Det kan du gøre med sikker e-mail.

Ballerup Kommune kan modtage og sende e-mail med digital signatur baseret på den fælles offentlige standard OCES. Med den digitale signatur er det muligt at udveksle personlige og fortrolige oplysninger via e-mail på en forsvarlig og sikker måde. Sikker mail bruges som kommunikation mellem myndigheder. Hvis du er borger, skal du skrive til Ballerup Kommune via din digitale postkasse på Borger.dk. Hvis du skriver fra en virksomhed, skal du skrive via din virksomheds digitale postkasse på Virk.dk.

Sikker e-mail kan sendes til Ballerup Kommunes centrale postkasser:
Hvis ikke mailen kan stiles til en specifik afdeling sendes den til hovedpostkassen borger@balk.dk

Læs her hvordan du kan sende en sikker mail

Ballerup Kommunes hovedpostkasse
borger@balk.dk                              

Børn og Unge (Skoler og Institutioner)
boern-unge@balk.dk                        
 
Borgerservice
borger@balk.dk                                 

By- og Erhvervsudvikling
byogerhverv@balk.dk                       

Politisk Sekretariat           
borgmestersekretariatet@balk.dk      

Hjælpemidler og Visitation
hjm-vis@balk.dk     

Kommunale Ejendomme
ejendomme@balk.dk                         

Jobcenter Ballerup
jobcenter@balk.dk                           
 
Kultur og Fritid
kultur@balk.dk      

Miljø og Teknik
mtadm@balk.dk                               

Økonomi
okonomi@balk.dk                             
 
Personale og HR
personale@balk.dk                            

Børne- og Ungerådgivning samt PPR
c-bur@balk.dk                                   
 
Digitalisering
it-centret@balk.dk                             
 
Social og Sundhed
Social-adm@balk.dk                         
 
Boligkontoret
boligkontor@balk.dk                        

Dagpenge korrespondance via Virk.dk
dagpenge@balk.dk                            

Tandplejen
tandplejen@balk.dk                          

Voksenspecialundervisning
voksenspecialundervisning@balk.dk     

Kørekort
koerekort@balk.dk                            

Sundhedsplejerskene
sundhedsplejen@balk.dk                   

SundhedsHuset i Ballerup Kommune
sundhedshuset@balk.dk                    

Kasperskolen
kasperskolen@balk.dk                      

Stokholtbuen
stokholtbuen@balk.dk