Om Rødbo

Velkommen til Rødbo

Her er fire huse til beboelse og en fællesbygning til administration, terapi og aktivitetstilbud. Hvert af de fire beboelses huse er U-formet med et stort køkkenalrum i midten.

Når en beboer flytter ind, bliver boligen malet og gjort klar. Herefter kan beboeren indrette boligen efter egen smag og ønsker.

 

 

 

Rødbo har 6 terapeuter, tre fysioterapeuter og tre ergoterapeuter.

De terapeutiske tilbud er tilrettelagt ud fra den enkelte beboers behov og udføres hovedsageligt som individuel træning, men der tilbydes også træning i grupper f.eks. ADL- træning i køkken og motionshold.

På Rødbo foregår en del af træningen i terapiens lokaler, der udover træningssal bl.a. rummer træningskøkken og sanserum. En del træning foregår desuden i beboernes egne lejligheder.

I terapien lægges vægt på både tvær- og monofaglig udvikling for at kunne yde den mest kvalificerede træning af Rødbos beboere. Der arbejdes bl.a. ud fra ABC- koncepterne, tre behandlingskoncepter der på hver deres måde beskæftiger sig med behandling af følgerne af en hjerneskade og samlet giver en helhedsorienteret behandling.   

Udover træningen står de seks terapeuter for afprøvning og tilpasning af alle former for hjælpemidler, herunder også kommunikationshjælpemidler. Derudover samarbejder terapien tæt med resten af Rødbos personale om at give beboerne en så sammenhængende og meningsfuld hverdag som muligt.

Sanserum

Det har vist sig, at mennesker med hjerneskader kan have stor glæde af at få stimuleret sanserne d.v.s. føle-, lugte-, høre- og synssansen. På Rødbo har vi et rum med et kuglekar,  en musikseng og en del lys,- lyd- og dufteffekter.

At ligge i kuglekarret er en fantastisk rar og afslappende oplevelse, særlig når der er lys i "stjernehimlen" på loftet.

Ligger man i musiksengen, kan man mærke bassen vibrere i madrassen. Det kan være godt både når du lytter til musik, eller når du f. eks ser en film om hvaler i 3D.

Alt efter hvem du er og hvilke behov du har, vil dine sanser kunne stimuleres så det giver mening for dig.

De fleste af os holder af at deltage i tilbagevendende og genkendelige begivenheder, traditioner.

Dem vil du også finde på Rødbo. Du vil hvert år blive indbudt til følgende arrangementer:

 • Fastelavnsfest
 • Påskefrokost
 • Pinsefrokost
 • Mad på grillen på lune dage i løbet af sommeren
 • Banko
 • Musikaftener
 • Løvfaldstur med sandwich kaffe og kakao
 • Lysture til jul
 • Lucia aften
 • Julefrokost
 • ​Basens og Loppens julebazar 

I løbet af året bliver der arrangeret dagture til forskellige attraktioner. Både beboere og personale kommer med forslag til mål for turene.

For eksempel:

 • Koncertture
 • Tivoli
 • Zoologisk Have
 • Langelinie
 • Indkøbscentre

Basen er et aktivitets- og samværstilbud, som kræver en særlig tilmelding og bevilling fra hjemkommunen. Basen på Rødbo har et godt samarbejde med basen på Taxhuset i Taastrup, der ligesom Rødbo er et botilbud for senhjerneskadede. Samarbejdet går ud på, at man arrangerer fællesture, temaaftener eller andet. Derudover arrangeres selvfølgelig også ture ud af huset og andre aktiviteter på egen hånd. På højre side ses medarbejderne fra Basen på Rødbo.

Vores aktiviteter tilrettelægges ofte med udgangspunkt i forskellige temaer.
Vi vælger her som regel at have længerevarende forløb med plads til fordybelse. Aktiviteter kan relatere til en bestemt årstid eller til et bestemt interessefelt.
Vi tager primært udgangspunkt i brugernes egne ønsker.

Et eksempel på tema er "Barndommens gade" (som vi har genoptaget et par gange).
I temaet indgik højtlæsning, egnsretter, film, og - selvfølgelig - besøg til barndommens gade, skole eller sportsklub.

Vi tager hver dag på tur, til museer og udstillinger, naturområder, hovedgader og storcentre, eller alle andre steder, der kan inspirere til en god snak og et godt fællesskab

Det interne aktivitetstilbud

Her på Rødbo har vi to medarbejdere i "Loppen" vores hjemme aktivitetstilbud. Her kan du komme med ønsker til aktiviteter, som du synes kunne være spændende.

Eksempler på aktiviteter i Loppen kunne være:

 • maleværksted
 • smykkeværksted
 • mandeklub
 • læsegruppe
 • spil
 • sang & guitarspil
 • quiz
 • bagning

Som nævnt bestemmes aktiviteterne efter dine og de øvrige beboeres ønsker. Men da der er stor forskel på interesser, ressourcer og behov hos de enkelte beboere, må aktiviteterne samtidig tilpasses herefter.

Det tilstræbes at vælge aktiviteter, der er overskuelige og enkle og samtidig at have fokus på, at der skabes et godt rum for socialt samvær beboere imellem og beboere og personale imellem.

På Rødbo er der oprettet et Bruger- og Pårørenderåd, som består af 10 medlemmer.

Disse fordeles således: 1 politisk repræsentant fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 2 medarbejdere og 7 beboer / pårørende.

Ved møderne deltager forstander samt stedfortræder samt 2 suppleanter (1 medarbejder og 1 beboer/pårørende).

Mødeaktivitet
Der afholdes 5 møder om året (januar, marts, maj, september og november) på onsdage 18-20.

Opgave
Rådets opgave er, at repræsentere beboernes interesser samt styrke dialogen omkring Rødbos tilrettelæggelse og udvikling. Den daglige drift og de økonomiske dispositioner er fortsat ledelsens ansvar.
 
Dagsorden og referat
Der udsendes dagsordener og mødereferater til pårørendegruppens medlemmer. Mødereferat udsendes endvidere til én pårørende for hver beboer på Rødbo.

Dermed er der sørget for, at referatet kommer ud til alle.

Emner der har været drøftet:
Nye indsatsområder - Erhvervet hjerneskade

Personaleforhold

Kommunikation mellem beboere, personale og pårørende

Serviceloven

Brugerindflydelse og selvbestemmelse

En årlig aften for alle pårørende
For alle pårørende arrangeres der én gang årligt en temaaften, hvor forskellige emner vil blive taget op til drøftelse. Til disse arrangementer vil der altid være inviteret en gæst, som skal holde et oplæg om aftenens emne.

Rådet tager beslutninger om drift, budgetter og lignende.

Personale

Rødbo er en arbejdsplads, hvor vi arbejder tværfagligt med fokus rettet mod boligen som hjem og omsorgsarena.
Vi lægger vægt på brugerinddragelse og selvbestemmelse.

Arbejdet med pædagogiske handleplaner stiller store krav til Rødbos personale. Det er i høj grad personalets opgave at sikre, at beboerne får de optimale muligheder for at bestemme, hvad der skal stå i de pædagogiske handleplaner. For det andet skal målene i handleplanen realiseres. Det kræver at personalet bruger handleplanen som et arbejdsredskab – hvis der ikke arbejdes med de mål der står i handleplanen, har beboernes indflydelse været omsonst. For det tredje skal der følges op på handleplanen. Det skal løbende evalueres om der arbejdes med at nå de mål der står i handleplanen for at sikre at det der er beskrevet, også er det der sker i praksis.

Plejepersonalet består af: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter & hjælpere, sygehjælpere og pædagoger.

Vi er i alt 55 medarbejdere fordelt på alle døgnets timer.

Efteruddannelse

Vi er i gang med en beskrivelse af vores interne uddannelsesprogram, som omfatter:

 • Neuropædagogisk kursus
 • Internatuddannelse med fokus på hjerneskadeområdet
 • Forflytningskursus
 • Medicin kursus
 • Hygiejne kursus
 • Praktikvejleder kursus
 • Amu-kurser

Praktiksted

Rødbo er et uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende i lønnet praktik.

Vi modtager også erhvervspraktikanter fra folkeskolen.

Søg job

Du er velkommen til at sende en mail eller ringe hertil, for at høre nærmere.

Tilsyn

Medarbejdere fra Ballerup Kommune kommer ind i mellem  på uanmeldt besøg for at se hvordan, det står til på Rødbo. Her interviewes beboere og medarbejdere omkring trivslen her på stedet.

Øvrige telefonnumre på Rødbo:

44 77 61 62   Forstander

44 77 61 70   Hus A   Kontor
44 77 61 71   Hus A   Trådløs

44 77 61 75   Hus B   Kontor
44 77 61 76   Hus B   Trådløs

44 77 61 80   Hus D   Kontor
44 77 61 81   Hus D   Trådløs

44 77 61 85   Hus E   Kontor
44 77 61 86   Hus E   Trådløs

Mail; rødbo@balk.dk

EAN: 5798001602815
CVR: 58271713

Her kan du se hvem der leder dagligdagen herude:

Marianne Sinding: Forstander

tlf: 44776162, mob: 44776194

Mail: msi@balk.dk

 

 

 

 

 

Dorte Lis Hansen: Stedfortræder

 

tlf: 44776163, mob: 44772592

Mail: dlh@balk.dk

 

 

 

 

Gitte Jonson: Kontor og administration

 

tlf: 44776161, mob: 44776193

Mail: brj@balk.dk

 

 

 

 

Shila Høeg Pedersen: Personaleleder

 

tlf: 44772595

Mail: shg@balk.dk

 

 

 

 

Annie Oleander: Faglig leder

 

tlf: 44772593

Mail: abas@balk.dk

 

 

 

 

Christina Petersen: Faglig leder

 

tlf: 44776184

Mail: cpe4@balk.dk

 

 

 

 

 

 

Her ses et kort over vejen til Rødbo

Kontakt

Botilbuddet Rødbo
Klausdalsbrovej 621 A - E
2750 Ballerup

44 77 61 61

E-mail