Oplysning om behov for pasning ved lukkedage

Log in med Nemlogin
Oplysninger om barnet
Særlige hensyn kan f.eks. være allergier, feberkramper, kroniske lidelser, medicinering eller andet, der kræver særlig opmærksomhed.
Pasningsbehov
Sæt kryds ud for de dage, du har behov for at få barnet passet.
Du skal oplyse i hvilket tidsrum, barnet har behov for at blive passet.
Oplysninger om forældre
Øvrige oplysninger
Her skal du oplyse navn, telefonnummer og evt. relation til barnet.
Her skal du oplyse, om der er fælles forældremyndighed.