Pederstrup landsby

Pederstrup landsby

Pederstrup Landsby er en historisk perle i Ballerup.

Der er udarbejdet en udviklingsplan for, hvordan Pederstrup kan udvikles, så landsbyen bliver et endnu mere levende og dejligt sted at bo og besøge.

Følg med her på siden:

Her kan du læse opdateringer om udviklingen af Pederstrup:

5. juli 2016
Udviklingsplan for Pederstrup blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Udviklingsplanen blev revideret i maj 2016 på baggrund af fem indkomne høringssvar. Se den reviderede og godkendte udviklingsplan her:

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

19. april 2016
Høringsperioden for forslag til udviklingsplan for Pederstrup sluttede den 29. marts 2016. Se forslaget her:

Udviklingsplan for Pederstrup (okt. 2015)

Der kom fem høringssvar, som nu bliver behandlet i Pederstrup Udvalget og i de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen forventer at vedtage en endelig udviklingsplan for Pederstrup inden sommerferien 2016.

4. juni 2015
På borgermøde i Pederstrup blev Pederstrup Udvalgets foreløbige udkast til en vision for Pederstrup præsenteret. Se forslaget her:

Udkast til en vision for Pederstrup (juni 2015)

2015
Undervejs i processen om en udviklingsplan for Pederstrup er der gennemført to borgermøder, en række interviews samt en byvandring.

Pederstrup Udvalgets medlemmer har været i dialog med de besøgende ved Store Læmmedag i 2015.

Lokalplan for udvikling af Pederstrup offentliggøres her på siden.

Pederstrup Udvalget har - i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv - udarbejdet et forslag til, hvordan landsbyen kan udvikles fremover.

Formålet med udviklingsplanen er at understøtte flere og nye aktiviteter i Pederstrup for at gøre området mere levende og attraktiv for både beboere og besøgende. 

Udviklingsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016.

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

Pederstrup Udvalget har udarbejdet et udkast til en vision for Pederstrup:

Vision – ét samlet Pederstrup

Pederstrup skal være et endnu mere levende og attraktivt sted at bo og et spændende sted at besøge. Udviklingen af Pederstrup skal bygge videre på den særlige landsbystemning – det historiske miljø, de grønne områder og landbruget – og styrke det med flere og nye muligheder for rekreative, naturrige og historiske oplevelser.

Pederstrup skal opleves og formidles som én samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, hvor naturen, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for nære, rolige og vedkommende oplevelser og læring – både for lokale og regionale besøgende og for alle aldersgrupper.

Et samlet Pederstrup skal være et fælles mål for organisationer, foreninger og beboere, som arbejder sammen på tværs for at understøtte oplevelsen af én samlet destination og skabe grundlag for nye aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2014 Udvalget for Udvikling af Pederstrup (Pederstrup Udvalget).

Formål

 • udarbejde udviklingsplan for Pederstrup Landsby
 • understøtte samarbejdet mellem kommunen og institutioner, lokalt erhvervsliv og aktive medborgere

Medlemmer

 • borgmester Jesper Würtzen (A)
 • formand for teknik- og miljøudvalget Hella Tiedemann (A)
 • formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Musa Kekec (A)
 • formand for kultur- og fritidsudvalget Tom Nielsen (A)
 • formand for Ballerup Museumsfonds bestyrelse Jan Møller (A)
 • formand for Fonden Grantoftegaards bestyrelse Bjarne Rasmussen (A)
 • 2. viceborgmester Kåre Harder Olesen (V)
 • Birgitte Dahl (O)
 • Martin Jonassen (C)
 • Mette Hedegaard (Ø)

Formand 
Borgmester Jesper Würtzen

Mødefrekvens
Mindst fire gange årligt

Kort over 1800-tallets Pederstrup

Pederstrup - en forte-landsby
Pederstrup er en gammel forte-landsby med en helt særlig stemning. En forte er betegnelsen for den oprindelige fællesjord indenfor kransen af gårde og huse. I Pederstrup er den bevaret med blandt andet det gamle gadekær.

I det ene af de to huse indenfor forten – Store Peters hus – driver Fonden Grantoftegård traktørsted i sommerhalvåret. Der er en lille frugthave tilknyttet stedet.

De tre gamle gårde – Ryttergården, Lindbjerggård og Pederstrupgård – tilhører alle Ballerup Kommune og de to sidstnævnte danner rammen om Ballerup Museum. Ryttergården anvendes bl.a. til foreningsformål og Loen og Hestestalden lejes ud som festlokaler.

Til Ryttergården og Lindbjerggård knytter sig have og friarealer på begge sider af Ballerup Å, bl.a. med danseplads, borde og bænke. 

Det åbne land, nord for Pederstrup, er bevaret som landbrugslandskab.

Areal
0,6 hektar (den gamle forte inkl. Store Peters hus)
0,5 hektar (dansepladsen m.m. nord for Ryttergården)

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

E-mail