Om Plejecenter Rosenhaven

Velkommen til Plejecenter Rosenhaven

Plejecenter Rosenhaven ligger i et dejligt miljø, hvor vi har Skovlunde Bypark i baghaven med dejlige grønne områder og en lille sø.

Vi er naboer til Skovlunde butikscenter, hvor der er gode indkøbsmuligheder.

Vi får leveret mad fra Køkken Ballerup, som kræser for beboerne med sund og varieret kost.

Vores café er også åben for områdets pensionister, som kan komme og nyde den gode mad og have hyggeligt samvær.

 

Beboeren i centrum

På Rosenhaven arbejder vi sammen med beboerne ud fra deres ønsker og behov. Det er med til at skabe en gensidig værdighed og respekt i dagligdagen.

Som personale lægger vi vægt på at være veluddannede og følge med i udviklingen inden for ældreområdet.

Du har som beboer mulighed for at indrette din bolig med egne møbler efter din personlige smag og behov. Boligerne udlejes af Boligselskabet Baldersbo.

Med udgangspunkt i Ballerup Kommunes værdigrundlag er plejecenter Rosenhavens vision, at alle ansatte på Rosenhaven søger og skaber muligheder og løsninger i en positiv ånd.

På plejecenter Rosenhaven arbejder vi værdistyret, til glæde for vores beboere, brugere og personale. De værdier vi tager udgangspunkt i er, samarbejde, udvikling, respekt, fleksibilitet og tryghed.

Disse værdier styrker Rosenhavens personale hvilket danner grundlag for at sørge for:

 • At vi har rammer og en atmosfære som sikrer beboerne et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familie og kommunens øvrige borgere.

 • At skabe et varmt og aktivt miljø som beboeren kan glæde sig over og føle sig hjemme i.

 • At støtte og vejlede beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer.

Ud over, at vi har værdier, for hvordan det er at arbejde på Rosenhaven, har vi også værdier for, hvordan det er at bo på Rosenhaven. Disse værdier er blevet til i et samarbejde mellem beboere, pårørende og personale og er udarbejdet bl.a. på et Brugerbestyrelsesmøde.

Værdierne er:

Fleksibilitet, tryghed, udvikling, samarbejde, respekt og tolerance.

Plejecenterleder

Charlotte Harbou

Tlf. 2069 1326

E-mail ch3@balk.dk

Sekretær

Anette Würtz

Tlf. 4477 3070

E-mail aju@balk.dk

Violen: tlf. 4477 6460

Anemonen: tlf. 4477 6450

Liljen: tlf. 4477 6348

Klokkeblomsten: tlf. 4477 6349

Afdelingssygeplejerske

Christel Jane Lyngby

Tlf. 2043 7840 

E-mail clyn@balk.dk

Afdelingssygeplejerske

Jeanette Breiling

Tlf. 2969 8317

E-mail jbre@balk.dkKvalitets- og udviklingssygeplejerske

Birgitte Åberg

Tlf. 3071 3827

E-mail bber@balk.dk

Teamkoordinator

Tina Topp

Tlf. 6122 0758

E-mail: top@balk.dk

Teamkoordinator

Charlotte Bay Wedebye

Tlf. 6122 0765

E-mail: cwed@balk.dk

Socialpædagog

Pernille Roikjer

Tlf. 2491 6325

E-mail: proi@balk.dk

Teknisk servicemedarbejder

Jan Smiszek

Tlf. 4175 9989

E-mail jsm@balk.dk

Træning & Aktivitet 1. sal

Tlf. 4477 3080

E-mail genoptraening@balk.dk

Brugerbestyrelserne på alle plejecentre i Ballerup Kommune blev nedlagt i 2010, således også på Rosenhaven.

Rosenhaven har i stedet for 2 årlige fællesmøder for beboere, pårørende, personale, seniorrådsrepræsentant samt en repræsentant for forvaltningen. På disse møder informeres om og drøftes overordnede ting for Rosenhaven f.eks. tilsyn og nye tiltag.

Der er én gang i kvartalet møde med beboere og pårørende i den enkelte afdeling. På dette møde drøftes bl.a. dagligdagen og ønsker til forbedringer.

Referat fra fælles beboer- og pårørendemøde 20. april 2017

Referat fra beboer- og pårøerendemoede 10. oktober 2017

Vi sætter stor pris på de frivillige ildsjæle, som er med til at skabe liv på Rosenhaven til glæde for vores beboere. 

De frivillige hjælpere deltager i forskellige aktiviteter:

 • Besøgsven for Klokkeblomsten.

 • Besøgsven for beboere.

 • De frivillige hjælper i vores beboeraktiviteter sammen med ansatte.

 • Med til at afholde gudstjenester på Rosenhaven sammen med præsterne.

 • De frivillige hjælper til arrangementer og udflugter.

 • De frivillige er tovholder på forskellige aktivitetshold.

 Som frivillig får du:

 • Personlig tilfredsstillelse ved at skabe glæde hos vores beboere.

 • Et samvær blandt de andre frivillige.

 • Tilbud om uddannelse, kurser og foredrag, der klæder dig på til opgaverne.

​Som frivillig skal man ikke overtage det arbejde, de professionelle medarbejdere på Rosenhaven udfører – man skal derimod bidrage med at skabe lidt ekstra indhold i tilværelsen for beboerne. Der bliver lavet en skriftlig aftale med den enkelte frivillige.

Har du lyst til at være frivillig på Rosenhaven, eller ønsker du flere oplysninger, så kontakt frivilligkoordinator Malene Foss Svalling på tlf.: 4477 1977 eller mail: dwax@balk.dk

 

Café Rosenhaven er en del af plejecenter Rosenhaven og er åben for alle pensionister, efterlønnere, beboere og deres pårørende samt de ansatte. Det tager ca. 8 min. at gå fra Skovlunde Station til Rosenhaven, men du kan også tage bus 145 fra stationen.

Åbningstider:

 • Caféens åbningstid er hver dag kl. 11.00-13.30.
 • Lørdag, søndag og helligdage kl. 11.30-13.00.
 • Den varme mad kan købes i tiden kl. 11.30-13.00.
 • Køkken tlf. 4477 3078

Her er delvis selvbetjening, idet vores gæster selv må sørge for bakke og bestik, og vi anretter maden. Til de af vore gæster der har brug for lidt støtte, forefindes bakkeborde til at transportere maden på, men personalet giver gerne en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

Vi laver en ny menuplan hver måned, som kan hentes gratis i caféens åbningstid. På alle hverdage er der mulighed for at købe en lun ret, smørrebrød og kage. Du kan også købe din mad med hjem. 

Diætkost

Har du behov for diætkost ordineret af egen læge, kan vi også klare det. Det kræver bare, at du viser os din lægeordination eller kostvejledning, samt at du sørger for at give os besked, hvis du ikke kommer en dag. 

Højtider

Vi har åbent de fleste dage året rundt.

Priser

Dagens hoved- og biret er prislagt af Kommunalbestyrelsen.

Mere info: 

 

Pr. 1/1 2007 er Ballerup Kommune røgfri, og det betyder, at der ikke må ryges indenfor i Rosenhaven.

Rygepolitik

 

Gælder for:

Beboere på Plejecenter Rosenhaven

Revideret d. 5/3 2007 og 21/4 2008 0g 6/7 2010

Udarbejdet af:

Brugerbestyrelsen og ledelsen.

Godkendt af ledelsen

5/3 2007 og maj 2008 og 5/8 2010

 

Godkendt i Brugerbestyrelsen d. 26/5 2008 og 13/9 2010

Undtaget herfor er beboernes egne private boliger

I særlige tilfælde, hvor en beboer ikke kan ryge alene på grund af sikkerhedsmæssig risiko, må plejepersonalet godt lade sig invitere ind i beboerens private bolig og ryge sammen med beboeren. Der henstilles dog til, at rygningen foregår udendørs.

Personalet er i de tilfælde, hvor det skønnes påkrævet, ansvarlige for at holde opsyn med beboere, der ryger inde i deres boliger. Dette kan forgå ved hyppig kontakt. I disse tilfælde, vil det være hensigtsmæssigt, at rygningen foregår udendørs.

Der henstilles til, at beboere, der ikke er i stand til at ryge alene uden de er til fare for sig selv og/eller andre lader være med at ryge.

Efter rygning i boligen skal der luftes godt ud, så røgen ikke generer personalet.

Beboeren henstilles til ikke at ryge, mens personalet opholder/udfører deres arbejde i boligen. Efterleves dette ikke, vil arbejdet i boligen blive tilrettelagt herefter.

Beboere og pårørende er velkomne til at benytte haveanlægget og terrasserne i hver ende af boligfløjene, hvor der er opsat askebægere/askekrukker til formålet. Der skal udvises hensyn til ikke-rygerne. Pårørende bedes tømme askebægere efter sig.

Der må ikke ryges i fællesarealer eller i servicerum uanset rummenes ejerforhold.

Læs her om:

Der foretages tre tilsyn om året. Ved alle tilsyn bliver der udarbejdet en rapport med vurderinger og anbefalinger.

Du finder også den dialogbaserede aftalestyring, som er lavet mellem plejecenter Rosenhaven og Ballerup Kommune. Nedenfor kan du se de seneste rapporter:

Andre relevante sider

Kontakt

Hjemmeside: 
rosenhaven.ballerup.dk

Plejecenter
Rosen
haven
Bybjergvej 11 
2740 Skovlunde


Send os en besked  

4477 3070

E-mail