Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning yder vejledning i og uden for borgerens eget hjem efter servicelovens § 85.

Socialpædagogisk Vejledning støtter borgeren med særlige behov i at opretholde et hverdagsliv, hvor han/hun fortsat er i stand til at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv. Formålet er, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske og/eller sociale kompetencer.

Vejlederteamet består af 11 socialpædagoger, som yder støtte til cirka 70 borgere i Ballerup Kommune. Målgruppen er voksne med særlige behov, der bor i egen bolig.

Hvis du vil læse mere om Socialpædagogisk Vejledning, så klik her.