Sort Søjle

Enkel, afklaret og harmonisk. Sofie Kalkaus sokkelkunst i Søndergård.

På søpromenadens midterste sokkel står Sophia Kalkaus bronzeskulptur, der består af tre hele og to halve ellipser, som tårner mod himlen som perler på en snor. Værket besidder en klassisk æstetisk balance og udtrykker, i samspil med omgivelserne, en udtalt kunstnerisk ro.

- Skulpturen er et forsøg på at løfte den massive tunge granitsokkel fra jorden, en modvægt, et forsøg på at skabe et møde, en forening mellem sokkel og skulptur – en ny relation, forklarer kunstneren.

 

Opstillet 2012.

Sophia Kalkau (f.1960), dansk billedhugger.