Orienteringsmøde om lukning af S-banen

En større udskiftning af sporene på Frederikssundsbanen venter
23. januar 2018

Banedanmark går snart i gang med en større renovering af S-banen mellem Valby og Frederikssund. Kom til orienteringsmøde og hør mere om planerne.

Torsdag den 8. februar er der orienteringsmøde om lukningen af S-banen.
 
Banedanmark går i foråret i gang med en større udskiftning af sporene på S-banen mellem Valby og Frederikssund. Udskiftningen indebærer, at både skinner og sveller skal skiftes i begge banens spor. 
 
Arbejdet medfører en fuldstændig lukning af banen i begge retninger i flere perioder, og arbejdet vil berøre beboerne langs S-banen og de mange, som benytter toget.
 
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen og Ballerup Kommune inviterer til orienteringsmøde torsdag den 8. februar kl. 17.00-19.00 i Atriet på Ballerup Rådhus. Ballerup Kommune byder på sandwich og vand til de fremmødte. 
 
Dagsorden:
1. Velkomst ved Per Mortensen, medlem af teknik- og miljøudvalget,  og Torben James Jensen, Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen
2. Baggrund og fakta om sporspærring ved Banedanmark ved Varun Sivapalan og Niels Thougård Pedersen, Banedanmark
3. Kommunikation og information af borgere ved Melissa Fugl, Banedanmark
4. Støj mm. ved Henrik Linder, Ballerup Kommune
5. Kort pause
6. Erstatningskørsel med S-togsbusser ved Søren Møller, DSB 
7. Forstærkning af Movias busruter ved Poul Bayer, Movia
8. Kommunikation og information af passagerne ved Tony Bispeskov, DSB
9. Mobilitetstiltag – Afprøvning af nye transportvaner ved Tina Wexøe Ertbjerg, Ballerup Kommune
10. Spørgsmål