Sporarbejde 2018

s togBanedanmark går i foråret 2018 i gang med en større udskiftning af sporene på S-banen mellem Valby og Frederikssund. Udskiftningen indebærer, at både skinner og sveller skal skiftes i begge af banens spor. 

Arbejdet medfører en fuldstændig lukning af banen i begge retninger i flere perioder, og arbejdet vil berøre beboerne langs S-banen og de mange, som benytter toget.

Vi har herunder samlet en række nyttige links til sider, hvor du kan finde mere information om sporarbejdet, få tips til samkørsel, cykelplanlægning mm.

Banedanmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektet, se tidsplan, et kort over arbejdet mm.

Siden bliver løbende opdateret. Du finder hjemmesiden her: https://bane.dk/Borger/Baneprojekter/Valby_Frederikssund

 

På DSB´s hjemmeside: https://www.dsb.dk/kampagner/spor18/frederikssund/ kan du læse mere om de fem planlagte perioder, hvor S-banen mellem Valby og Frederikssund er lukket.

DSB indsætter i disse perioder togbusser. På www.rejseplanen.dk kan du se køreplanerne for S-togsbusserne og alternative rejsemuligheder.  

DSB er godt klar over, at turen med togbus tager længere tid. Derfor har de lavet en app, hvor du registrerer din ekstra rejsetid med togbussen. Når sporarbejderne er slut, kan du veksle din ekstra rejsetid til nye rejser. Læs mere på: https://faatidentilbage.dk/

På billedet herunder kan du se, hvordan de forskellige S-togsbus-linjer betjener de enkelte stationer henholdsvis om dagen og om natten.  

 s togs linjer

I sommerperioden vil der også være myldretidsbusser, der betjener:

 • Frederikssund - Roskilde
 • Egedal - Stenløse - Veksø - Høje Taastrup
 • Høje Taastrup - Ballerup - Bagsværd

På Roskilde og Høje Taastrup Station er der forbindelse til regionaltoget. 

Du kan se sommerkøreplanen her.

Togbusserne holder følgende steder i Ballerup Kommune:

 • Kildedal: På busholdepladsen foran stationen.
   
 • Måløv: På busholdepladsen foran stationen.
   
 • Ballerup: På Hold-An Vej mellem Linde Allé og Sct. Jacobsvej. Der bliver opsat tydelig skiltning mellem busterminalen ved stationen og den midlertidige terminal, hvor S-togsbusserne kører fra.

  hold an vej togbusser stoppested

 • Malmparken: Lilla Togbus: Under viadukten ved stationen på begge sider af Malmparken. Rød Togbus holder inde på busholdepladsen
   
 • Skovlunde: På busholdepladsen foran stationen.

Se alle togbussernes stoppesteder her.

 

 

 

Overvejer du at cykle helt eller delvist, når S-banen lukker til sommer? Så har du blandt andet mulighed for at lease og leje en el-cykel hos en række cykelforhandlere. 

På supercykelstier.dk kan du se en beskrivelse af alle supercykelstierne, inklusiv Frederiksund-, Ring4- og Værløseruterne, som alle går gennem Ballerup Kommune.

På supercykelstier.dk finder du også et link til CykelPlanen App, der udregner den hurtigste rute for dig. App´en kan bruges både til android og IOS.

 

Du kan også overveje samkørsel, når S-banen lukker til sommer.

I så fald er det værd at undersøge, om du har kollegaer, som du kan køre sammen med noget af vejen. Eller måske har du en nabo, der hver morgen kører samme strækning, som du skal? 

Når du vil køre sammen med nogen, kan det måske være praktisk at mødes på en samkørselsplads, der er et etableret parkeringsområde med varierende omfang af udstyr som belysning, overdækket læskur og toilet og/eller sammenhæng til offentlig transport.

Vejdirektoratet har lavet et kort, hvor du kan se samkørselspladserne i området. Derudover kan du også overveje at bruge parkeringspladserne ved stationerne langs med Frederikssundbanen.

samkoerssel parkeringspladser

Du kan se en liste over samkørselstjenester på vejdirektoratet.dk

 

Banedanmark har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/valbyfrederikssund/, hvor de løbende fortæller om sporarbejdet.

Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/Togstop18/ . Formålet er at samle relevant information til brug for de pendlere, der i forår og sommeren må undvære S-togslinierne C og H. Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen er en gruppe frivillige pendlerrepræsentanter. Bemærk: Det er kun en supplerende service i forhold til den officielle information fra Banedanmark, DSB og Movia/DOT. 

 

Den 8. februar
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen og Ballerup Kommune inviterer til orienteringsmøde torsdag den 8. februar kl. 17.00-19.00 i Atriet på Ballerup Rådhus. Ballerup Kommune byder på sandwich og vand til de fremmødte. 

Dagsorden:
1. Velkomst ved Per Mortensen, medlem af teknik- og miljøudvalget,  og Torben James Jensen, Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen
2. Baggrund og fakta om sporspærring ved Banedanmark ved Varun Sivapalan og Niels Thougård Pedersen,        Banedanmark
3. Kommunikation og information af borgere ved Melissa Fugl, Banedanmark
4. Kort pause
5. Erstatningskørsel med S-togsbusser ved Søren Møller, DSB 
6. Forstærkning af Movias busruter ved Poul Bayer, Movia
7. Kommunikation og information af passagerne ved Tony Bispeskov, DSB
8. Mobilitetstiltag – Afprøvning af nye transportvaner ved Tina Wexøe Ertbjerg, Ballerup Kommune
9. Spørgsmål 

Næste orienteringsmøde holdes efter planen i løbet af maj 2018

Kontakt

Team Mobilitet

41 75 01 70

E-mail